2014 m. sausio 15 d.

SKĮ įvyko seminaras „Žmogaus teisės uždarose institucijose – tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose“

Lapkričio 28 d. Seimo kontrolierių įstaigoje vyko seminaras „Žmogaus teisės uždarose institucijose – tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose“ iš seminarų valstybės tarnautojams ciklo „Piliečių teisės ir viešojo administravimo subjektų pareigos“. Šiame seminare buvo aptariami tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose esančių asmenų laikymo sąlygų, maitinimo, sveikatos priežiūros ir kiti probleminiai klausimai, taip pat kalinamųjų skunduose nurodytos aktualiausios problemos ir galimybės jas spręsti.

Seminarą pradėjo Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vadovas Arminas Lydeka, kuris susirinkusiems dalyviams priminė, jog tai jau trečiasis seminaras iš valstybės tarnautojams suplanuoto seminarų ciklo. Visi šie seminarai skirti Europos piliečių metams paminėti. Arminas Lydeka pabrėžė, jog minėtas seminarų ciklas susideda iš kelių dalių, skirtų įvairių viešojo administravimo subjektų atstovams, o temos parinktos pagal gyventojų skunduose nurodytas problemas ir jų aktualumą. Seminaruose siekiama priminti valstybės tarnautojams apie žmogaus teises, Europos sąjungos piliečių teises, Konstitucijoje įtvirtintą pareigą tinkamai tarnauti kiekvienam žmogui, taip pat supažindinti pareigūnus su įstaigoje gaunamais gyventojų skundais dėl labiausiai pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių bei Seimo kontrolierių pateiktomis ir įgyvendintomis rekomendacijomis. Seminarai rengiami kiekvieną mėnesį.

Įžanginį pranešimą, tema „Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės uždarose institucijose“, perskaitė Seimo kontrolierius Raimondas Šukys. Savo pranešime kontrolierius pristatė ombudsmenų vaidmenį ir tradicijas, kalbėjo apie Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas žmogaus teisių garantijas asmenims, laikomiems uždarose institucijose – tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, o taip pat LR Seime svarstomus įstatymų pakeitimus susijusius su JT Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą papildomo protokolo (angl. OPCAT) ratifikavimu bei Seimo kontrolierių įstaigos siekiu tapti nacionaline žmogaus teisių institucija. Ratifikavus šiuos teisės aktus, Seimo kontrolierių įstaigai būtų pavestos nacionalinio prevencinio mechanizmo funkcijos, kurios įgalintų nevaržomai ir bet kuriuo paros metu inspektuoti uždaras laisvės apribojimo institucijas, tame tarpe įkalinimo įstaigas, bei be tarpininkų bendrauti su sulaikytais, įkalintais asmenimis.

Seimo kontrolierių vyresnysis patarėjas Tomas Ragauskas, dirbantis su uždarose institucijose laikomų asmenų skundais, savo pranešime „Suimtųjų ir nuteistųjų asmenų skundai“ pristatė, kiek gaunama skundų pagal atskiras uždaras institucijas, kokios dažniausiai juose keliamos problemos bei kokie yra atliktų skundų tyrimų rezultatai. Pranešimo metu pažymėta, jog daugiausiai skundų gaunama dėl šių teisių pažeidimų: laikymo sąlygų, sveikatos priežiūros bei maitinimo. Be to konstatuota, jog Seimo kontrolierių įstaigoje iš suimtųjų ir nuteistųjų gaunamų skundų kiekis vis dar nemažėja.

Seminare taip pat buvo skaityti šie pranešimai: „Valdžios požiūris į suimtuosius ir nuteistuosius“ (Lietuvos kalinių globos draugijos pirmininkas dr. Jonas Stašinskas), „Laisvės atėmimo bausmės vykdymo probleminiai aspektai“ (Lietuvos Respublikos teisingumo viceministras Saulius Stripeika), „Suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygų tinkamumas“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė Veslava Golnis), „Sveikatos priežiūros kokybė ir tinkamumas uždarose institucijose“ (Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotoja Ramunė Vaitkevičienė), „Tinkamos mitybos užtikrinimas pataisos įstaigose“ (Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis specialistas Algimantas Lipnickas).

Po dalykinių specialistų pranešimų vyko diskusija, kurios metu buvo ieškoma priimtinų seminare pristatytų problemų sprendimo būdų bei tariamasi, kaip gerinti laikymo įkalinimo įstaigose sąlygas, siekiant, jog ateityje kalinamųjų skundų dėl jų pažeistų teisių būtų mažiau. Aktyviai diskutuota dėl lygtinio paleidimo sąlygų keitimo, dėl perpildytų įkalinimo įtaigų, o taip pat jų renovacijos bei naujų tokio pobūdžio įstaigų statybų galimybės.

Renginyje dalyvavo įkalinimo įstaigų ir Kalėjimų departamento vadovai, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto, Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lietuvos kalinių globos draugijos atstovai bei kiti atsakingi, suinteresuoti valstybės tarnautojai ir pareigūnai.

Susijusios naujienos