2014 m. gegužės 16 d.

Seimo kontrolierius R.Šukys vertins, kaip įgyvendinamos rekomendacijos dėl pareigūnų veiklos tobulinimo Šiauliuose

Susitikime dalyvaus ir Seimo nariai Valerijus Simulik ir Edvardas Žakaris, kuriame bus aptarta, kaip įgyvendinamos Seimo kontrolieriaus pateiktos rekomendacijos dėl Šiaulių miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklos tobulinimo.

„Per šių metų pirmąjį ketvirtį net 12 Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų gautų skundų pripažinti pagrįstais, kai praėjusiais metais tokių buvo tik 2. Nors gautų skundų statistika lyginat su praėjusiais metais – panaši, neramina didėjantis pagrįstų skundų skaičius Šiaulių savivaldybėje“, – sakė Seimo kontrolierius.

R.Šukys pastebėjo, kad savivaldybė geranoriškai stengiasi spręsti įvardytas problemas: „Tai rodo atsakingą Šiaulių miesto Savivaldybės ir administracijos vadovų požiūrį į Seimo kontrolieriaus rekomendacijas“.

Lankydamasis Šiauliuose, Seimo kontrolierius R.Šukys taip pat priims iš anksto užsiregistravusius Šiaulių miesto gyventojus, o vėliau miesto bendruomenės nariams pristatys Seimo kontrolierių įstaigos veiklos tikslus, nagrinėjamus skundus dėl galimai pažeistų žmogaus teisių į gerą viešąjį administravimą bei problemas, susijusias su Šiaulių miesto savivaldybės pareigūnų veikla.

Seimo kontrolierių įstaigoje pernai iš viso buvo gauti 2 897 fizinių ir juridinių asmenų pareiškimai, iš kurių 1 846 registruoti kaip skundai. Seimo kontrolieriai pateikė 903 rekomendacijas. 1 382 skundai buvo susiję valstybės institucijų pareigūnų veikla, o su savivaldos institucijų – 628 skundai (iš jų 164 skundai buvo susiję ir su valstybės, ir su savivaldybių pareigūnų veikla). Praėjusiais metais 86 skundus perdavė Seimo nariai.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Susijusios naujienos