2014 m. spalio 6 d.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys susitiko su ESBO misijos Serbijoje delegacija

Seimo kontrolierius pasakojo apie skundų nagrinėjimo tvarką Seimo kontrolierių įstaigoje, pristatė dažniausiai skunduose įvardijamas problemas. Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėjai delegacijos nariams pristatė nacionalinę kankinimų prevencijos programą ir aptarė jos įgyvendinimo eigą.

Lankydamasi Lietuvoje, delegacija susitiks su Lygių galimybių kontroliere Edita Žiobiene, taip pat Europos lyčių lygybės instituto ekspertais bei Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (CEDAW) nare prof. Dalia Leinarte.

Susijusios naujienos