2014 m. vasario 21 d.

Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas Augustinas Normantas kartu su įstaigos darbuotojais lankėsi Užsieniečių registracijos centre

2014 m. kovo 19 d. Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas Augustinas Normantas ir Žmogaus teisių biuro vadovas Arminas Lydeka kartu su Žmogaus teisių komiteto nariais Marija Aušrine Pavilioniene ir Egidijumi Vareikiu lankėsi Užsieniečių registracijos centre (Centras). Vizito metu siekta įvertinti, ar čia laikomiems asmenims yra užtikrinamos orumo nežeminančios sąlygos, kadangi Seimo kontrolierių įstaigoje buvo gauta skundų dėl centro pareigūnų veiksmų, netinkamų laikymo sąlygų, teisės į gynybą ir socialinių paslaugų neužtikrinimo.

Pažymėtina, kad Seimo kontrolieriai, pradėję vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją pagal Jungtinių Tautų Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą (angl. OPCAT), lankosi laisvės apribojimo vietose ir tikrina, kaip jose elgiamasi su asmenimis, kurių laisvė apribota. Vykdyti šias funkcijas Seimo kontrolieriams padeda įstaigos struktūrinis padalinys Žmogaus teisių biuras.

 

Siekiant išsiaiškinti situaciją bei galimus žmogaus teisių pažeidimus ir jų priežastis, bendrauta su Centro vadu pulkininku Remigijumi Voliku ir administracijos darbuotojais, taip pat Centre apgyvendintais užsieniečiais, lankytasi užsieniečių gyvenamosiose patalpose, sveikatos priežiūros skyriuje, valgykloje ir kitose patalpose. Su centro administracija ir jame laikomais asmenimis buvo aptarta gyvenimo centre sąlygos, apsauga nuo smurto ir pareigūnų naudojamos specialiosios priemonės, teisinės pagalbos ir sveikatos priežiūros užtikrinimas.

Užsieniečių registracijos centras įkurtas 1996 m. Dabar tai vienintelė įstaiga Lietuvoje, skirta laikyti sulaikytus neteisėtai esančius ar neteisėtai atvykusius į Lietuvą užsieniečius, taip pat apgyvendinti prieglobsčio prašytojus jų prašymų dėl prieglobsčio nagrinėjimo metu. Centre vienu metu galima apgyvendinti (numatyta vietų) iki 164 užsieniečių.

Susijusios naujienos