2014 m. sausio 15 d.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas lankėsi Laisvės atėmimo vietų ligoninėje

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas 2013 m. spalio 10 d. lankėsi Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, kur susitiko su ligoninės direktoriumi Andriumi Dubinu, direktoriaus pavaduotoju Renatu Juntonen, kitais pareigūnais bei gydytojais, bendravo su ligoninėje besigydančiais suimtais ir nuteistais asmenimis.

Susitikimo su Laisvės atėmimo vietų ligoninės administracija metu buvo aptarti nepakankamo ligoninės finansavimo, laikymo sąlygų, gydymo prieinamumo, ŽIV užsikrėtusių asmenų gydymo finansavimo bei kiti aktualūs klausimai. Taip pat kalbėta apie Seimo kontrolierių įstaigoje gaunamuose skunduose šios ligoninės pacientų keliamas problemas, aptarti galimi egzistuojančių problemų sprendimo būdai.

 

Lankydamasis Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, Seimo kontrolierius taip pat apžiūrėjo visas ligoninės patalpas, kuriose yra laikomi pacientai, pasivaikščiojimo kiemelius, valgyklą ir gydytojų bei pareigūnų darbo patalpas.

„Tenka konstatuoti, kad Laisvės atėmimo vietų ligoninės patalpų būklė nėra gera, joje laikomų asmenų gyvenimo sąlygos bei darbuotojų darbo sąlygos yra prastos.

Nepakankamas ligoninės finansavimas, žmogiškųjų išteklių trūkumas, šiuolaikinės medicininės įrangos, patalpų ploto, atitinkančio nustatytus teisės aktų reikalavimus dėl suimtųjų, nuteistųjų laikymo sąlygų, stoka lemia pastaruoju metu padidėjusį suimtų ir nuteistų asmenų skundų kiekį, todėl šias problemas yra būtina spręsti“, – apibendrindamas vizitą teigė Seimo kontrolierius A. Normantas.

Laisvės atėmimo vietų ligoninės paskirtis – pirminio ir antrinio lygio ambulatorinių ir antrinio lygio stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Šios paslaugos teikiamos asmenims, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, taip pat arešto ir laisvės atėmimo bausmes atliekantiems nuteistiesiems. Pažymėtina, kad užtikrinant kardomosios priemonės – suėmimo, taip pat arešto ir laisvės atėmimo bausmių vykdymą, yra svarbu spręsti ne tik ligoninėje gydomų asmenų laikymo sąlygų gerinimo klausimą, bet ir siekti užtikrinti pacientams teikiamų medicininių paslaugų tinkamą lygį.

Susijusios naujienos