2014 m. spalio 1 d.

Seimo kontrolierius A. Normantas lankėsi Vilniaus pataisos namuose

Lankydamasis Vilniaus pataisos namuose, Seimo kontrolierius ir Seimo kontrolieriaus patarėjai susipažino su kalinių laikymo sąlygomis, domėjosi drausminių nuobaudų skyrimo tvarka ir įgyvendinimu. Taip pat buvo kalbama apie teisės į papildomus pasimatymus įgyvendinimą, buvo atliekama žmogaus teisių pažeidimų stebėsena įkalinimo įstaigoje.

2006 metais nuteistieji, laisvės atėmimo bausmę atliekantys Vilniaus 2-uosiuose pataisos namuose, buvo perkelti į naujai renovuotas patalpas, o 2010 metais prie Vilniaus 2-ųjų pataisos namų buvo prijungti Vilniaus 1-ieji pataisos namai. Tuomet įstaigai suteiktas naujas pavadinimas – Vilniaus pataisos namai.

2013 metais dėl Vilniaus pataisos namų Seimo kontrolierius gavo 65 skundus, tačiau pripažintas pagrįstu buvo tik vienas skundas.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Susijusios naujienos