2014 m. spalio 7 d.

Seimo kontrolierius A. Normantas: „Europos Tarybos komiteto konstatuoti pažeidimai Šiaulių tardymo izoliatoriuje dar nepašalinti“

Lankydamiesi Šiaulių tardymo izoliatoriuje Seimo kontrolierių įstaigos patarėjai pastebėjo, kad daugelyje gyvenamųjų kamerų įkalinimo įstaigoje langai – be stiklų, o atvėsus orui, asmenys laikomi lauko oro temperatūros sąlygomis.

„Laisvės atėmimo įstaigos administracija nurodė, kad langus įstiklins tik tuomet, kai ateis šaltasis metų laikotarpis, esą, kol kas laikomi asmenys gali ir pakentėti. Toks požiūris į nuteistuosius prieštarauja Lietuvos ir tarptautiniams teisės aktams“, – sakė Seimo kontrolierius A. Normantas.

Nors žmogaus teisių padėties Šiaulių tarymo izoliatoriuje ataskaita, kuriose bus pateiktos detalios išvados ir rekomendacijos Šiaulių tardymo izoliatoriaus vadovui, dar rengiama, Seimo kontrolierius A. Normantas atkreipė dėmesį į itin prastos būklės dušo kambarius Šiaulių tardymo izoliatoriuje.

Seimo kontrolierių įstaigoje per 2013 metus buvo gauta 31, o 2014 metais 13 skundų iš Šiaulių tardymo izoliatoriuje kalinčių asmenų. Skunduose kaliniai skundžiasi dėl netinkamo sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, netinkamų laikymo sąlygų, higienos normų pažeidimų, teisės į pasimatymus netinkamo vykdymo, pareigūnų veiksmų – specialiųjų priemonių panaudojimo prieš asmenis, kurių laisvė suvaržyta.

2014 metų pradžioje Seimo kontrolierių įstaigai suteikti įgaliojimai vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą (OPCAT).

Lietuvoje veikia per 400 laisvės suvaržymo vietų. Tai ne tik kalėjimai ar tardymo izoliatoriai, bet ir areštinės, psichiatrijos įstaigos, pasienio kontrolės punktai, globos ir pataisos namai.

Seimo kontrolierių įstatyme įtvirtinta Seimo kontrolieriaus teisė bet kuriuo paros metu įeiti į patalpas, kur ištisą parą laikomi asmenys. 2014 metų pradžioje Seimo kontrolierių įstaigai Seimas suteikė mandatą vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Susijusios naujienos