2014 m. gegužės 26 d.

Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuras siekia suburti žmogaus teisių aktyvistus

Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vadovo Armino Lydekos nuomone, nevyriausybinių organizacijų specifinės žinios ir darbo žmogaus teisių gynimo ir užtikrinimo srityje patirtis – itin svarbi, todėl visos aktyviai dirbančios žmogaus teisių gynimo srityje organizacijos turi jungtis į bendrą ir vieningą komandą.

Gegužės 21 dieną į Seimo kontrolierių instituciją pakvietę žmogaus teisių aktyvistus, Seimo kontrolieriai ir Žmogaus teisių biuro vadovas su nevyriausybinių organizacijų atstovais aptarė bendrą nacionalinės žmogaus teisių institucijos steigimo Lietuvoje strateginę politiką ir bendradarbiavimo galimybes.

Apskritojo stalo diskusijoje „Nacionalinis Žmogaus teisių institucijos steigimas Lietuvoje“ dalyvavę nevyriausybinių organizacijų atstovai pripažino nacionalinės žmogaus teisių institucijos, dirbančios visais žmogaus teisių klausimais viešame sektoriuje, būtinumą.

„Seimo kontrolierių įstaiga turi dirbti kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, o pastarosios dalytis savo ekspertine patirtimi“, – įsitikinusi Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovė Dana Migaliova.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai atkreipė dėmesį į tarptautinių žmogaus teisių apsaugos institucijų rekomendacijas stiprinti žmogaus teisių apsaugos institucinę sistemą Lietuvoje ir vėliausią – Jungtinių Tautų (JT) Komiteto prieš Kankinimą raginimus vykdyti dar 2011 metaisduotą pažadą.

Bendrame nevyriausybinių organizacijų ir Seimo kontrolierių susitikime buvo aptartas ir bendradarbiavimo su Seimo kontrolierių įstaiga, vykdant nacionalinės kankinimų prevencijos laisvės apribojimo vietose (OPCAT) funkcijas pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą, klausimas.

„Mums labai svarbi nevyriausybinių organizacijų patirtis ir žinios, nes jie per ilgametę darbo žmogaus teisių srityje sukaupė mums itin naudingų žinių ir patirties, kuri gali būti panaudota atliekant stebėseną laisvės apribojimo įstaigose“, – sakė Žmogaus teisių biuro vadovas A. Lydeka.

Susitikime dalyvavo Tautinių bendrijų tarybos, Tautinių namų bendrijos, Žmogaus teisių stebėjimo instituto, Žmogaus teisių centro, Lietuvos gėjų lygos, Romų visuomenės centro, Lietuvos neįgaliųjų forumo, Lietuvos kalinių globos, Lietuvos žydų bendruomenės, „Psichikos sveikatos perspektyvos“, Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro atstovai.

Susijusios naujienos