2022 m. spalio 4 d.

Seimo kontrolierių įstaigos vadovė diskusijoje „Ar yra alternatyvos sulaikymui?“ pasisakė už strategijos kūrimą ir naujų politinių sprendimų priėmimą pabėgėlių atžvilgiu

„Atsakant į instrumentalizuotą migraciją praėjusiais metais ir iki šių metų vasaros, atsakymas į klausimą „sulaikymas ar alternatyvos?“ buvo vienareikšmis – sulaikymas. Visuomenės lūkesčiai ir atitinkamai politinė valia buvo orientuoti į atgrasymą. Kadangi taikyti veiksmingas poveikio priemones migraciją instrumentalizuojančiam Baltarusijos režimui yra sudėtinga, priemonės buvo nukreiptos į Baltarusijos–Lietuvos sieną kertančius asmenis. Šie asmenys vertinti kaip priešiško režimo sąjungininkai ir automatiškai sulaikomi sudėtingomis sąlygomis, nepaliekant vietos individualizuotam požiūriui“, – teigė Seimo kontrolierė Erika Leonaitė diskusijoje, kurią organizavo Seimo Žmogaus teisių komitetas, Pasaulio sveikatos organizacija ir Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras.

Diskusijoje „Ar yra alternatyvos sulaikymui? Standartai, poveikis sveikatai, praktikos“ buvo pristatyti tarptautiniai ir Europos Sąjungos standartai prieglobsčio prašytojų sulaikymo klausimais, taip pat migracinio sulaikymo iššūkiai sveikatai, sulaikymo praktikos ir iššūkiai Lietuvai.

Pasak Seimo kontrolierės, vargu ar sulaikymu siekiami tikslai buvo pasiekti, nes sulaikymas negali trukti neterminuotai ir galiausiai dauguma asmenų vis tiek pasišalino iš Lietuvos, o Europos Tarybos atlikti tyrimai nepatvirtina, kad sulaikymo taikymas veiksmingai atgraso nuo neteisėto sienos kirtimo.

„Atėjo laikas ieškoti alternatyvų taikomam asmenų sulaikymui, tam reikalingi nauji sprendimai politiniu lygmeniu, taip pat reikalinga nauja strategija, nes iki šiol taikytas ilgalaikės trukmės sulaikymas nėra suderinamas su tarptautiniais įsipareigojimais. Siekiant pagerinti situaciją, reikia ieškoti alternatyvų, pavyzdžiui, apgyvendinant prieglobsčio prašytojus bendruomenėse, pasitelkti nevyriausybinių organizacijų, įskaitant kovojančių su prekyba žmonėmis ir seksualiniu išnaudojimu ir kt., pagalbą. Tam svarbu nedelsiant atlikti asmenų identifikavimą, nustatyti vaikus, senyvo amžiaus asmenis, žmones su negalia, nėščias ir maitinančias moteris, taip pat imtis priemonių, kad kuo greičiau būtų identifikuotos galimos prekybos žmonėmis aukos, taip pat asmenys, patyrę kankinimus ir kitokį intensyvų smurtą. Susiduriant su išaugusiais nereguliarios migracijos srautais šiems asmenims turi būti pirmiausia ieškoma alternatyvų, o vaikams pagal tarptautinius standartus sulaikymas apskritai neturi būti taikomas. Tikiuosi, kad ateityje atsakymas į klausimą „sulaikymas ar alternatyvos?“ jau bus kitas, prioritetą teikiant alternatyvoms“, reziumavo Seimo kontrolierių įstaigos vadovė.

Susijusios naujienos