2014 m. spalio 20 d.

Seimo kontrolierių įstaigos atstovai lankėsi Norvegijos Parlamento ombudsmeno institucijoje

Studijų vizitą Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojams: Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiajam patarėjui Martynui Vasiliauskui, Seimo kontrolieriaus patarėjoms Ritai Janušauskienei ir Linai Mališauskaitei, Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėjai Kristinai Brazevič ir vyriausiajai specialistei Milda Balčiūnaitei organizavo, programą sudarė ir į numatytas institucijas lydėjo Norvegijos Parlamento ombudsmeno įstaigos nacionalinio prevencinio mechanizmo funkcijas įgyvendinančio skyriaus darbuotojai.

Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojus Osle pasitiko ir sveikinimo žodį tarė nuo 2014 birželio 16 dienos ombudsmeno pareigas einantis teisininkas, profesorius ir buvęs Norvegijos Aukščiausiojo teismo teisėjas Aage Thoras Falkangeris. Vėliau, Seimo kontrolierių įstaigos atstovams buvo pristatyta Norvegijos Parlamento ombudsmeno įstaigos veikla.

Kalbėdama apie nacionalinio prevencinio mechanizmo (NPM) funkcijų įgyvendinimą, Norvegijos Parlamento ombudsmeno skyriaus, atsakingo už NPM funkcijų įgyvendinimą skyriaus vadovė Helga Fastrup Ervik pateikė informaciją apie Norvegijos NPM sukūrimą, pasiruošimą laisvės apribojimo vietų lankymui, atliktą ir planuojamas atlikti stebėsenas, pravestus mokymus bei kitą švietėjišką veiklą, taip pat ateities planus. Išklausiusi savo kolegės pristatymo, Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėja Kristina Brazevič papasakojo apie Seimo kontrolierių įstaigos patvirtintą nacionalinės kankinimų prevencijos laisvės apribojimo vietose įgyvendinimo programą, informavo, kokie buvo sukurti klausimynai bei iš kokių dalių sudarytos ŽTB rengiamos ataskaitos. Biuro patarėja taip pat nurodė, kiek ir kokių buvo atlikta stebėsenų bei pateikė informaciją apie bendravimą su skirtingų institucijų administracijomis ir jose laikomais asmenimis. 

Esminis skirtumas tarp Norvegijos Parlamento ombudsmeno institucijos NPM skyriaus ir Lietuvos Seimo kontrolierių NPM skyriaus (Žmogaus teisių biuro) darbo metodų yra tas, jog norvegai skyrė daug laiko pasiruošimui (kruopščiai rinkosi specialistus, išanalizavimo ir susistemino informaciją apie laisvės apribojimo vietas Norvegijoje, parengė darbui reikalingus dokumentus, plakatus ir lankstinukus, patys lankė ir pilietinės visuomenės atstovams organizavo seminarus bei viešas konsultacijas, vyko į tikslines stažuotes savo šalyje ir užsienyje, be to, daug dėmesio skyrė komandinės dvasios kėlimui), o Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuras, parengęs nacionalinės kankinimų prevencijos (NKP) programą bei klausimynus skirtingoms laisvės apribojimo institucijoms, iš karto ėmėsi vykdyti stebėsenas. 

Viešėdami Norvegijoje Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai taip pat lankėsi Vaiko teisių bei Lygių galimybių ombudsmenų institucijose, kur ne tik buvo supažindinti su minėtų institucijų veikla, bet ir turėjo galimybę užduoti jiems rūpimus klausimus.

Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai taip pat turėjo galimybę apsilankyti Oslo kalėjime. Kalėjimo vadovybė svečiams papasakojo apie įkalinimo įstaigą ir joje laikomus asmenis, pristatė kalinimo tvarką bei iššūkius, su kuriais susiduriama. Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojams didžiausią įspūdį paliko kalėjimo personalo rodyta pagarba ne tik kolegoms, bet ir kaliniams – kalėjimo prižiūrėtojų deklaruojamas požiūris (devizas): „Jei su kaliniais bus elgiamasi kaip su žvėrimis, jie irgi elgsis kaip žvėrys“.

Seimo kontrolierių įstaigos atstovai ir juos lydėję Norvegijos Parlamento ombudsmeno įstaigos NPM skyriaus darbuotojai turėjo galimybę patys įvertinti kalinių laikymo, maitinimo, laisvalaikio užsiėmimų (veiklos) vykdymo sąlygas, pabendrauti su ten esančiais kaliniais, taip pat ir su Lietuvos piliečiu. Vieno iš padalinių vadovė aprodė kalėjimo patalpas ir išsamiai papasakojo apie kiekvieną skyrių, jo režimą bei ten laikomų asmenų teises ir pareigas. 

Apibendrinant galima teigti, jog Norvegijos Parlamento ombudsmeno įstaigos organizuotas studijų vizitas buvo ne tik įdomus, bet ir labai naudingas, nes leido susipažinti su įvairių institucijų darbu bei turima gerąją patirtimi. Be to, susipažinus su Norvegijos Parlamento institucija ir jos darbuotojais  atsirado galimybė ne tik plėtoti draugiškus tarpusavio santykius, bet ir kartu spręsti kylančias problemas. 

Susijusios naujienos