2022 m. spalio 12 d.

Seimo kontrolierių įstaigoje aptarti aktualūs žmonių su negalia problemų sprendimų klausimai

Vakar, spalio 11 d., Seimo kontrolierių įstaigoje vyko Seimo kontrolierės, įstaigos vadovės Erikos Leonaitės, vyresniosios patarėjos Ritos Janušauskienės ir patarėjos Audronės Blinkevičienės susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) atstovais.

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė pristatė susitikimo tikslus ir pakvietė visus bendrai aptarti aktualius klausimus. Ji pabrėžė, kad dažnai gauna žmonių su negalia skundų, kuriuose matyti, kad žmogaus su negalia atžvilgiu priimti institucijų sprendimai visiškai išsiskiria, sprendimai nėra vykdomi ir NDNT jų neskundžia teismui, kaip tai numatyta teisės aktuose. Todėl dėl tos pačios problemos sprendimo žmogus turi pakartotinai kreiptis į NDNT, paskui į Ginčų komisiją, galiausiai yra priverstas pats kreiptis į teismą, nes jo problema lieka neišspręsta. Seimo kontrolierė ir jos patarėjos susitikimo dalyviams pateikė konkrečių pavyzdžių, iliustruojančių institucijų priimtus sprendimus bei dažniausiai pasitaikančius trūkumus, sprendžiant negalios nustatymo ar žmogaus su negalia automobilio kortelės išdavimo klausimus.  Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į atsakingų institucijų nesutarimus ir sistemines problemas, kurių sprendimas iš esmės susijęs su ministerijos, kaip valstybės politiką socialinės apsaugos srityje formuojančios institucijos, kompetencija.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė pristatė ministerijos siekius, susijusius su naująja Negalios reforma, patikslino institucijų kompetencijas, įvardijo matomas teisinio reglamentavimo spragas bei artimiausiu metu planuojamus problemų sprendimo būdus. Ji taip pat akcentavo, jog ateityje, nustatant negalią ir asmens su negalia specialiuosius poreikius, planuojama vadovautis ne tik medicininiais, bet ir asmens dalyvumo kriterijais.

NDNT direktoriaus pavaduotoja Beata Silevičienė pristatė teisės aktus, reglamentuojančius vienokias ar kitokias institucijos teikiamas paslaugas, atkreipė dėmesį į žmonių su negalia automobilio kortelių išdavimo problematiką.

Ginčų komisijos atstovai atkreipė dėmesį į teisės aktus, kuriais vadovaujantis priimami su negalia susiję sprendimai, taip pat kai kurių teisės aktų, priimtų sprendimų nenuoseklumą bei jų vykdymo problemas.

Apibendrindama, Seimo kontrolierė pabrėžė, kad Lietuva yra socialiai orientuota valstybė, todėl ragina visas institucijas glaudžiau bendradarbiauti, sprendžiant žmonių negalios nustatymo ir kitus jiems svarbius klausimus. Ji pakvietė dalyvaujančių institucijų atstovus vadovautis teisinės valstybės, įstatymo viršenybės ir gerojo viešojo administravimo principais. Taip pat ji atkreipė dėmesį į tinkamo sprendimų argumentavimo svarbą bei būtinumą spręsti žmonių problemas taip, kad nesibaigianti institucijų sprendimų įvairovė ir jų gausa nepaverstų žmogaus biurokratizmo auka.

Susijusios naujienos