2022 m. balandžio 7 d.

Seimo kontrolierių įstaiga ieško dviejų Žmogaus teisių biuro patarėjų

Seimo kontrolierių įstaiga ieško dviejų komandos narių – Žmogaus teisių biuro patarėjų.

Jūsų pagrindinės atsakomybės bus:

 • sąlygų laisvės apribojimo vietose (pataisos, psichiatrijos, globos įstaigose ir kt.) stebėsena ir ataskaitų rengimas;
 • tematinių žmogaus teisių srities tyrimų vykdymas;
 • žmogaus teisių apsaugai aktualių teisės aktų stebėsena, analizė ir vertinimas;
 • siūlymų dėl įstatymų projektų atitikimo nacionaliniams ir tarptautiniams žmogaus teisių principams ir normoms teikimas;
 • rekomendacijų valstybės ir savivaldybių institucijoms dėl geresnio žmogaus teisių užtikrinimo rengimas;
 • informacijos apie žmogaus teises ir laisves sklaida, švietimo žmogaus teisių ir laisvių klausimais vykdymas.

Mes Jums siūlome:

 • dinamišką darbą patyrusioje žmogaus teisių ekspertų komandoje;
 • palaikančią ir draugišką aplinką;
 • profesinį tobulėjimą, dalyvavimą mokymuose ir susitikimuose su Europos ir pasaulio žmogaus teisių specialistais;
 • lanksčias darbo sąlygas, galimybę derinti darbą „gyvai“ ir nuotoliu.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • esate nusiteikęs (-usi) siekti teigiamų pokyčių žmogaus teisių apsaugos srityje Lietuvoje;
 • turite aukštąjį teisės srities išsilavinimą arba aukštąjį išsilavinimą ir 2 metų patirtį žmogaus teisių srityje;
 • išmanote universalius ir regioninius žmogaus teisių instrumentus ir gynimo mechanizmus;
 • gebate rinkti, sisteminti ir analizuoti teorinę ir praktinę informaciją, teikti faktais pagrįstas išvadas ir siūlyti rekomendacijas nustatytoms problemoms spręsti;
 • puikiai kalbate ir rašote anglų arba prancūzų kalba;
 • gebate dirbti savarankiškai ir efektyviai.

Jei kiltų klausimų – kviečiame susisiekti tel. 8 706 65131

Konkretūs reikalavimai pretendentui (-ei) bei pareiginės algos koeficientas yra nurodyti Valstybės tarnybos departamento (VATIS) skelbimuose:

Konkurso Nr. 51033:https://portalas.vtd.lt/lt/zmogaus-teisiu-biuro-patarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;48768.htmlPretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2022-04-20.

Konkurso Nr. 51148:https://portalas.vtd.lt/lt/zmogaus-teisiu-biuro-patarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;48883.htmlPretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2022-04-27.

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

 

Susijusios naujienos