2014 m. rugsėjo 12 d.

Seimo kontrolieriaus patarėjai lankėsi Pabėgėlių priėmimo centre

Seimo kontrolierius kreipėsi ir į Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybą prašydamas įstaigoje atlikti priešgaisrinės saugos patikrinimą. Tokių priemonių Seimo kontrolierius A. Normantas ėmėsi, kai atlikus žmogaus teisių padėties stebėseną Pabėgėlių priėmimo centre buvo pastebėti žmogaus teisių pažeidimai.

Žmogaus teisių padėties Pabėgėlių priėmimo centre ataskaitoje Seimo kontrolierius konstatavo, kad laisvuose kambariuose ir bendrojo naudojimo patalpose nėra užtikrinta švara, o kambariuose esantys čiužiniai – nešvarūs, kai kurių langų būsena – netinkama.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad įstaigos sanitarinės patalpos įrengtos neatsižvelgiant į apgyvendintų užsieniečių išpažįstamos religijos ypatumus, o virtuvėse esanti buitinė technika techniškai netvarkinga, trūksta stalo įrankių ir indų maistui gaminti.

A. Normantas atkreipė dėmesį, kad Pabėgėlių priėmimo centre netinkamai užtikrinamas informacijos prieinamumas bei pateikimas: nelydimų nepilnamečių skyriuje nėra informacinių stendų, o kituose informaciniuose stenduose pateikiama aktuali informacija yra tik lietuvių kalba.

Seimo kontrolierius Pabėgėlių priėmimo centro vadovui Vytautui Beišinui rekomendavo, neapgyvendintuose kambariuose bei bendrojo naudojimo patalpose užtikrinti švarą, pasirūpinti visų langų tinkamu būviu.

„Naujai apgyvendintiems asmenims turėtų būti duodami tik švarūs ir dezinfekuoti čiužiniai, o užsieniečių gyvenamosios patalpos būtų pritaikytos asmenims su judėjimo negalia“, – pažymima Seimo kontrolieriaus žmogaus teisių padėties ataskaitoje.

Žmogaus teisių padėties ataskaitoje rekomenduojama, įrengti sanitarines patalpas atsižvelgiant į apgyvendintų užsieniečių išpažįstamos religijos ypatumus. Pabėgėlių priėmimo centro vadovui šio centro darbuotojams rekomenduojama organizuoti mokymus žmogaus teisių, asmenų su specialiaisiais poreikiais teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos reikalavimų taikymo temomis.

2014 metų pradžioje Seimo kontrolierių įstaigai suteiktas mandatas vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą (OPCAT).

Lietuvoje veikia per 400 laisvės suvaržymo vietų. Tai ne tik kalėjimai ar tardymo izoliatoriai, bet ir areštinės, psichiatrijos įstaigos, pasienio kontrolės punktai, globos ir pataisos namai.

Seimo kontrolierių įstatyme įtvirtinta Seimo kontrolieriaus teisė bet kuriuo paros metu įeiti į patalpas, kur ištisą parą laikomi asmenys. 2014 metų pradžioje Seimo kontrolierių įstaigai Seimas suteikė mandatą vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Susijusios naujienos