2014 m. rugsėjo 30 d.

Seimo kontrolieriai įsitikinę: žurnalisto pareiga gauti ir viešinti informaciją turi būti užtikrinama

„Suvienodinti žurnalistų ir paprastų piliečių teises kreipiantis į savivaldybių ar valstybės institucijas dėl informacijos gavimo nėra visiškai pagrįsta, nes žurnalistai įgyvendina savo profesinę pareigą. Žiniasklaidos priemonių pastangomis visuomenė gauna objektyvią laiku pateiktą informaciją apie valstybės ir savivaldybių įstaigas, pareigūnų veiklą“, – sakė jis.

Seimo kontrolieriaus, įstaigos vadovo Augustino Normanto nuomone, teisė gauti informaciją ir pareiga informuoti visuomenę sukuria pareigą valstybės ir savivaldybės institucijoms bendradarbiauti su žiniasklaida, tačiau skirtingas teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų suvokimas – kliuvinys realizuoti institucijų viešumo ir veiklos skaidrumo principą.

R. Šukio nuomone, jo rekomendacija Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parengti pavyzdinę tvarką, kuri užtikrintų žurnalistų teisės gauti informaciją tinkamą įgyvendinimą valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, padėtų suvienodinti informacijos teikimo principus, kurie itin dažnai skiriasi savivaldybėse ir valstybės institucijose.

Seimo kontrolierių nuomone, tinkamas viešosios informacijos teikimas informacijos rengėjams bei žurnalistams gali būti viena iš priemonių, padedančių realizuoti Vietos savivaldos įstatyme fiksuotą vietos savivaldos institucijų viešumo ir veiklos skaidrumo principą. MG 2426

Susitikime dalyvavusi Lietuvos Respublikos kultūros ministro patarėja Dava Vencevičienė sutiko dėl pavyzdinės tvarkos būtinumo tvirtindama, kad, atsižvelgdamas į Seimo kontrolieriaus rekomendacijas, Lietuvos Respublikos kultūros ministras Šarūnas Birutis sudarė darbo grupę šiai rekomendacijai įgyvendinti.

Internetinės žiniasklaidos vadovės Aistės Žilinskienės bei Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos teisininko Ažuolo Čekavičiaus nuomone, tokios tvarkos parengimo ir priėmimo privalomumas valstybės ir savivaldybės institucijoms padėtų išspręsti nemažai problemų, susijusių su informacijos gavimu iš tokių institucijų.

Gindami žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrindami žmogaus teises ir laisves bei prižiūrėdami, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms, Seimo kontrolieriai informuoja visuomenę apie žmogaus teisių pažeidimus, atkreipdami jos dėmesį į ne visuomet tinkamą pareigūnų ir valdžios įstaigų veiklą.

Seimo kontrolieriai ir informacijos rengėjus ir žurnalistus vienijančių asociacijų atstovai sutaria, kad netinkamas informacijos teikimo reglamentavimas sukuria prielaidas valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnams manipuliuoti informacijos teikimo terminais ir apimtimi.

Seimo kontrolierių įstatyme įtvirtinta Seimo kontrolieriaus teisė bet kuriuo paros metu įeiti į patalpas, kur ištisą parą laikomi asmenys. 2014 metų pradžioje Seimo kontrolierių įstaigai Seimas suteikė mandatą vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Susijusios naujienos