2014 m. liepos 4 d.

Seimo kontrolieriai ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierė sutarė bendradarbiauti

Liepos 3 dieną, ketvirtadienį Seimo kontrolieriai ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierė aptarė nacionalinės kankinimų prevencijos laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą (OPCAT) vykdymą laisvės suvaržymo vietose, kur laikomi vaikai.

Po susitikimo su Vaiko teisių apsaugos kontroliere Edita Žiobiene, Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas Augustinas Normantas tikino, kad šis susitikimas – vienas svarbiausių žingsnių sprendžiant, nacionalinės kankinimų prevencijos įstaigose, kurs laikomi vaikai, klausimus.

„2014 metų pradžioje Seimo kontrolierių įstaigai Seimas suteikė mandatą vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose, tačiau laisvės apribojimo vietos, kur laikomi vaikai – turėtų būti stebimos drauge su Vaiko teisių apsaugos kontroliere, todėl šiame susitikime buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės“ – sakė Seimo kontrolierius A. Normantas.

Seimo kontrolieriai reagavo į Jungtinių Tautų (JT) Komiteto prieš kankinimą raginimus Lietuvai peržiūrėti „socializacijos centrų“, kur nepilnamečiai yra laikomi administracinio sulaikymo sąlygomis ir inicijavo susitikimą su Vaiko teisių apsaugos kontroliere Edita Žiobiene.

„Beveik penkiolika metų Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga atlieka vaiko teisių užtikrinimo stebėseną, tačiau Seimo kontrolieriams pagal OPCAT suteikti nauji įgaliojimai vaiko teisių srityje, skatina ieškoti naujų bendradarbiavimo formų, siekiant apsaugoti vaikus nuo galimų nepageidaujamų intervencijų dėl dažnų įvairių institucijų vizitų“ – po susitikimo su Seimo kontrolieriais, sakė vaiko teisių apsaugos kontrolierė E. Žiobienė.

Seimo kontrolieriai ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierė nutarė parengti bendras stebėsenos metodikas, kuriomis būtų galima vadovautis vykdant nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės suvaržymo vietose nepilnamečių laikymo vietose.

Seimo kontrolierių įstaigos duomenimis, Lietuvoje veikia daugiau nei šimtas laisvės suvaržymo vietų, kur laikomi vaikai. Prie tokių įstaigų priskiriami ne tik Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius – pataisos namai ar vaikų socializacijos centrai, bet ir vaikų globos namai.

Susijusios naujienos