2014 m. birželio 4 d.

Seimo kontrolieriai: daugiausia skundų 2013-aisiais – dėl Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnų

Nors praėjusiais metais Seimo kontrolierių įstaiga skundų sulaukė daugiausia, vis dėlto reikšmingiausia tai, kas įvyko per praėjusius metus – didesnis dėmesys buvo skiriamas žmonėms, kurių teisės pažeidžiamos įvairiose laivės suvaržymo vietose.

„Nuo šių metų pradžios Seimo kontrolierių įstaigai pavesta vykdyti žmogaus teisių padėties stebėseną laisvės apribojimo vietose, t. y. globos įstaigose, areštinėse, įkalinimo įstaigose, todėl buvo sutelktas dėmesys į tokiose įstaigose dirbančių pareigūnų veiklą, jų švietimą“, – kalbėjo jis.

Seimo kontrolierių įstaigos vadovo įsitikinimu, tik bendradarbiaudami su pareigūnais, didindami jų supratingumą, Seimo kontrolieriai galės spręsti su žmogaus teisių pažeidimais susijusias problemas:

„Nacionalinės žmogaus teisių institucijos mandatas Seimo kontrolierius įpareigoja ne tik ginti žmogaus teises, bet ir skleisti informaciją apie jas, šviesti pareigūnus ir piliečius žmogaus teisių klausimais. Net ir nelaukdami atitinkamų įstatymų pakeitimų pagal galimybes imamės žmogaus teisių viešinimo veiklos, organizuojame įvairius seminarus, konferencijas, atliekame žmogaus teisių stebėseną“.

Daugiausia skundų – dėl Vilniaus mieste esančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos

Seimo kontrolieriai Augustinas Normantas ir Raimondas Šukys 2013 metais gavo per 2900 kreipimųsi, iš kurių beveik 1900 tapo naujais skundais. Daugiausia žmonės skundėsi dėl valstybės institucijų veiklos (1200 skundų).  MG 0074

Pristatydamas 2013 metų veikos ataskaitą, Seimo kontrolierius Raimondas Šukys atkreipė dėmesį į tai, kad daugiausia buvo gauta skundų dėl Vilniaus mieste esančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos.

„Skųstasi dėl vaikų nepriėmimo ar neskaidraus priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, šių įstaigų veikimo be leidimų–higienos pasų, vaikų skaičiaus grupėse viršijimo“, – problemas Vilniaus miesto savivaldybėje vardijo Seimo kontrolierius.

Siūlyta naikinti kitiems teisės aktams prieštaraujančius sprendimus

Išnagrinėjus skundus, 2013 metais Seimo kontrolierius R. Šukys savivaldybių institucijų pareigūnams pateikė 451 rekomendaciją, net 310 atveju pasiūlyta kolegialiai institucijai ar pareigūnui įstatymų nustatyta tvarka panaikinti, sustabdyti ar pakeisti įstatymams bei kitiems teisės aktams prieštaraujančius sprendimus.

„77 atvejais atkreiptas pareigūnų dėmesys į aplaidumą darbe, įstatymų ar kitų teisės aktų nesilaikymą, tarnybinės etikos pažeidimus, piktnaudžiavimą, biurokratizmą ar žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus bei pasiūlyta imtis priemonių, kad būtų pašalinti įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimai, jų priežastys ir sąlygos“, – įsišaknijusias problemas savivaldos institucijose Seimo nariams vardijo R. Šukys.

Seimo kontrolieriai atkreipė dėmesį, kad per 2013 metus didžiausias dėmesys buvo skiriamas Seimo kontrolierių darbo kokybės gerinimui.

„Siekiame, kad mūsų išvados būtų kuo geriau teisiškai argumentuotos bei suprantamos ir pareiškėjams, ir institucijoms. Gera teisinė argumentacija – vienas iš svarbiausių Seimo kontrolierių turimų ginklų. Taip pat stengiamės kuo daugiau bendrauti su pareigūnais, ypač su tais, dėl kurių skundžiamasi dažniausia: aiškiname jiems, kaip reikėtų tinkamai vykdyti teisės aktus, nepažeidžiant žmogaus teisių“, – pastebėjo jis.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Susijusios naujienos