2022 m. lapkričio 7 d.

Seimo kontrolierei tarpininkaujant Sodra globėjams jau galės telefonu teikti informaciją apie jų pilnamečius globotinius/rūpintinius

LR Seimo kontrolierė Erika Leonaitė gavo pareiškėjos skundą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) atsakingų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su asmenų aptarnavimu Sodroje. Pareiškėja skundėsi, kad Sodra neteikė informacijos telefonu apie jos pilnametį sūnų su negalia, taip pat ji susidūrė su kliūtimis pateikiant šiai įstaigai skundus per e. paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. 

Siekdama išsiaiškinti situaciją ir padėti išspręsti problemą išdėstytą skunde, Seimo kontrolierė, taikydama tarpininkavimo procedūrą, su rekomendacijomis kreipėsi į Sodrą prašydama pateikti paaiškinimus ir informuoti, kokių priemonių bus imtasi gerinant asmenų aptarnavimą. 

Išnagrinėjusi Seimo kontrolierės rekomendacijas Sodra pripažino, kad informacijos teikimas telefonu pilnamečio neveiksnaus asmens teisėtam atstovui nebuvo galimas, kadangi nebuvo pilnai sutvarkyti techniniai ir teisiniai klausimai dėl reikalingų duomenų gavimo iš VĮ Registrų centro. Sodra pilna apimtimi negaudavo reikalingos informacijos iš Registrų centro apie pilnamečio neveiksnaus asmens globėjus, kuri buvo būtina jo asmens tapatybės patvirtinimui telefonu, kadangi nebuvo suderintos apsikeitimo duomenimis techninės procedūros tarp skirtingų institucijų informacinių sistemų. Sodra tuomet patikino, kad su Registrų centru bus derinami teisiniai ir techniniai sprendimai dėl duomenų apie pilnamečius neveiksnius asmenis bei jiems teisėtai paskirtus globėjus gavimo.

Taigi, po Seimo kontrolierės tarpininkavimo procedūros, Sodroje buvo atlikti būtini suderinimai su Registro centru ir pakeistas reglamentuojantis teisės aktas – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013-06-17 įsakymu Nr. V-309 patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašas.  Apraše numatyta galimybė rūpintojui / globėjui gauti informaciją apie savo globotinį / rūpintinį telefonu, kai pagal Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenis yra tinkamas atstovavimo pagrindas.

Nuo šiol, Seimo kontrolierei atkreipus dėmesį į įvardytas problemas ir Sodrai pakeitus procedūras bei reglamentuojančius teisės aktus, rūpintojai / globėjai, tinkamai įforminę globą, iš Sodros galės telefonu gauti informaciją apie savo globotinį / rūpintinį.

Susijusios naujienos