2022 m. rugsėjo 21 d.

Seimo kontrolierei tarpininkaujant Kalėjimų departamentas pradėjo tarnybinį patikrinimą dėl pažeistų pareiškėjo teisių

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė gavo pareiškėjo skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (Pravieniškių PN-AK) pareigūnų veiksmų / neveikimo. Skunde buvo prašoma išnagrinėti susidariusią situaciją, kai buvo nereaguojama į pareiškėjo prašymą atlikti reikalingų dokumentų kopijas.  

Atsižvelgusi į Kalėjimų departamentui teisės aktais nustatytą kompetenciją ir siekdama greitesnio bei efektyvesnio skunde išdėstytos problemos išsprendimo, Seimo kontrolierė nutarė, jog tikslinga, kad pareiškėjo skundą pirmiausia išnagrinėtų Kalėjimų departamento direktorius ir dėl jo pateiktų motyvuotą atsakymą.

Taikant tarpininkavimo procedūrą, Kalėjimų departamento direktoriui buvo rekomenduota išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių Pravieniškių PN-AK pareigūnai neatsižvelgė į Kalėjimų departamento prašymą užtikrinti, kad pareiškėjui būtų nedelsiant padarytos jo prašyme nurodytos dokumentų kopijos. Seimo kontrolierė rekomendavo nustatyti konkrečius pareigūnus, kurie nereaguoja į pareiškėjo prašymus, ir atlikti tarnybinį patikrinimą, o nustačius tarnybinio nusižengimo sudėties požymių – priimti sprendimą pagal kompetenciją bei imtis priemonių, kad Pravieniškių PN-AK būtų vykdomi teisės aktų reikalavimai ir nebūtų ribojamos asmenų teisės gauti informaciją.

Reaguodamas į Seimo kontrolierės pateiktas rekomendacijas Kalėjimų departamentas informavo, kad skundo tyrimo metu nustatyta, jog praėjus mėnesiui po gauto Kalėjimų departamento pavedimo Pravieniškių PN-AK administracija padarė ir išsiuntė pareiškėjo buvimo adresu turimas pareiškėjo prašytų dokumentų kopijas.

Kalėjimų departamentas pažymėjo, kad Kalėjimų departamento direktoriaus pavedimu Pravieniškių PN-AK pradėtas tarnybinis patikrinimas, siekiant nustatyti galimo dokumentų kopijų padarymo vilkinimo priežastis ir kaltininkus.

Susijusios naujienos