2022 m. spalio 25 d.

Seimo kontrolierė rekomenduoja įkalinimo įstaigoms atsižvelgti į paprastajai nuteistųjų grupei priskiriamų asmenų maitinimosi poreikius

2022 m. spalio mėnesį Seimo kontrolierė Erika Leonaitė ištyrė pareiškėjo skundą prieš Šiaulių tardymo izoliatorių ir Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Pareiškėjas skundėsi tuo, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje jam nėra sudaromos sąlygos įsigyti sausos sriubos, sausų antrųjų patiekalų, sauso sultinio.

Seimo kontrolierė pažymoje konstatavo, kad pagal nustatytą teisinį reglamentavimą paprastajai grupei priskirtiems nuteistiesiems, šiuo atveju ir minėtam pareiškėjui, yra draudžiama įsigyti ir turėti sausos sriubos, sausų antrųjų patiekalų, sauso sultinio. Šios aplinkybės leido teigti, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnai, netenkinę pareiškėjo prašymo leisti įsigyti sausos sriubos, sausų antrųjų patiekalų, sauso sultinio, veikė vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais.

Nors pareiškėjo skundo dalis dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų buvo atmesta, Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į tai, kad pagal Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25, nustatytą teisinį reglamentavimą paprastajai grupei priskirti nuteistieji turi teisę įsigyti ir turėti arbatos, kavos, kakavos, t. y. maisto produktų, kurie paruošiami vartoti, užpilant juos verdančiu vandeniu, tačiau negali turėti tapačiu būdu paruošiamų sausos sriubos, sausų antrųjų patiekalų, sauso sultinio. Taip pat ji pažymėjo, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnai nenurodė pirmiau nurodytų produktų paruošimo būdų skirtumų, kurie paaiškintų teisės aktuose įtvirtintą leidimą paprastosios grupės nuteistiesiems turėti arbatos, kavos kakavos, tačiau draudimą įsigyti ir turėti sausos sriubos, sausų antrųjų patiekalų, sauso sultinio. Dėl šios priežasties Seimo kontrolierė teisingumo ministrei rekomendavo apsvarstyti galimybę pakeisti nustatytą teisinį reguliavimą.

Pažyma: https://www.lrski.lt/documents/pazyma-del-x-skundo-pries-siauliu-tardymo-izoliatoriu-ir-kalejimu-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos-3/

Susijusios naujienos