2022 m. lapkričio 10 d.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė ir patarėjos konsultavo Birštono ir Prienų rajono savivaldybių gyventojus

Vakar, lapkričio 9 d., Seimo kontrolierė Milda Vainiutė ir Seimo kontrolieriaus vyresniosios patarėjos Vilija Burzdikienė bei Rita Janušauskienė lankėsi Birštono ir Prienų rajono savivaldybėse, kur susitiko su į priėmimą iš anksto užsirašiusiais gyventojais. Į priėmimą atvykę asmenys Seimo kontrolierei ir jos kolegėms išsakė savo skundus dėl minėtų savivaldybių pareigūnų veiklos arba neveikimo teikiant informaciją, dėl priimtų arba vilkinamų administracinių sprendimų žemės grąžinimo klausimais, dėl socialinių paslaugų prieinamumo, mokesčių už šildymą ir kitais jiems aktualiais klausimais.

Po gyventojų priėmimo Seimo kontrolierė Milda Vainiutė ir patarėjos susitiko su Birštono mere Nijole Dirginčiene, administracijos direktore Jovita Tirviene, Prienų rajono savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku ir administracijos direktore Jūrate Zailskiene.  Susitikimų metu buvo aptarti aktualūs teisės ir viešojo administravimo klausimai, taip pat apibendrintos gyventojų iškeltos problemos ir jų sprendimo būdai.

Vykdydama gyventojų priėmimus įvairiose Lietuvos savivaldybėse Seimo kontrolierė Milda Vainiutė pagal kompetenciją konsultuoja gyventojus savivaldybių pareigūnų galimo piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje klausimais.

Dažniausiai gyventojų keliami probleminiai klausimai yra žemės klausimų plačiąja prasme netinkamas sprendimas, netinkamai atliekama statybos valstybinė priežiūra, taip pat atliekų tvarkymo, vietinės reikšmės kelių tiesimo, socialinės apsaugos, teritorijų tvarkymo bei priežiūros klausimai ir kt.

Iš viso per praėjusius metus Seimo kontrolierių įstaiga gavo 3 089 fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, iš kurių 1 519 tapo naujais skundais. Dėl savivaldybių institucijų pareigūnų gauti 425 skundai. Išnagrinėję visus priimtus tirti skundus, Seimo kontrolieriai net 59 proc. atvejų priėmė sprendimą pripažinti skundą pagrįstu, 24 proc. atvejų skundą atmetė, o 17 proc. atvejų skundo tyrimą nutraukė. Turimais duomenimis, į 95 proc. Seimo kontrolierių rekomendacijų buvo atsižvelgta.

Susijusios naujienos