2022 m. lapkričio 15 d.

Seimo kontrolierė Kalėjimų departamentui rekomenduoja tobulinti Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos nuostatas

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė atliko tyrimą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (Kolonija) pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų (neveikimo), supažindinant nuteistąjį su priimtu administraciniu sprendimu įtraukti jį į linkusiųjų užpulti įskaitą. Skunde pareiškėjas rašė, jog Kolonijos administracija priėmė sprendimą, bet jis negavo administracinio sprendimo kopijos ir jo priedų, nežinojo sprendimo priėmimo motyvų bei negalėjo jo apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2022 m. rugpjūčio mėn. Kolonijos direktoriaus įsakymu pareiškėjas įrašytas į linkusiųjų užpulti įskaitą. Saugumo valdymo skyriaus (SVS) pareigūnui buvo pavesta pareiškėją supažindinti su įsakymu pasirašytinai, o įsakymo išrašo kopiją įdėti į asmens bylą.  Pareiškėjas su taikomais papildomais režimo reikalavimais buvo supažindintas, tačiau raštiškai patvirtinti supažindinimo faktą atsisakė, o jo atsisakymas užfiksuotas SVS pareigūnų įrašuose įsakyme ir vaizdo registratoriumi. Kolonijos administracija Seimo kontrolierę informavo, kad  Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijoje nėra numatyta, jog įsakymo dėl suimtųjų (nuteistųjų) įtraukimo į linkusiųjų užpulti įskaitą kopija turi būti įteikiama suimtajam ar nuteistajam, bei nurodė, kad remdamasis Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių nuostatomis, pareiškėjas turi galimybę gauti minėto įsakymo kopiją.

„Kolonijos direktoriaus priimtas administracinis sprendimas buvo nepakankamai motyvuotas, nes jame nebuvo pateikta jokių aiškių argumentų ir priežasčių, dėl kurių pareiškėjui minėtu sprendimu pabloginama padėtis įrašant į linkusiųjų užpulti įskaitą. Sprendime įvardijami tik protokolas ir tarnybinis pranešimas, kurių pagrindu pareiškėjas įrašytas į įskaitą. Nenurodžiusi motyvų pačiame įsakyme, Kolonijos administracija turėjo pareiškėjui pateikti tarnybinį pranešimą ir protokolą, kaip įsakymo sudedamąją dalį, bei kartu su įsakymu pateikti susipažinti“, – pabrėžė Seimo kontrolierė Erika Leonaitė.

Kolonija savo atsakyme Seimo kontrolierei pateikė informaciją, kad Instrukcijos nuostatos neįpareigojo pareigūnų pareiškėjui pateikti įsakymo kopijos, tačiau Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į tai, kad priimto individualaus administracinio sprendimo supažindinimo ir jo įteikimo tvarką reglamentuoja ir Viešojo administravimo įstatymas, kuriuo Kolonijos administracija privalo vadovautis. Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostata įtvirtina, jog asmeniui, kuriam administracinis sprendimas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinio sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinį sprendimą, pateikiant tokio sprendimo kopiją. Vadovaudamasi šia nuostata, Kolonijos administracija turėjo ne tik pateikti pareiškėjui Kolonijos direktoriaus įsakymą susipažinti, bet ir įteikti jam šio įsakymo kopiją, nes tai padaryti Kolonijos administraciją įpareigoja aukštesnės galios teisės akto (įstatymo) nuostatos.

Atsižvelgdama į šiuos argumentus, skundo dalį, susijusią su netinkamu pareiškėjo supažindinimu su administraciniu sprendimu įtraukti pareiškėją į linkusiųjų užpulti įskaitą, Seimo kontrolierė pripažino pagrįsta.

„Todėl raginu Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administraciją užtikrinti, kad nuteistieji su administraciniu sprendimu įtraukti juos į linkusiųjų užpulti įskaitą būtų supažindinami laikantis Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų, o Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduoju imtis priemonių bei tobulinti Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos nuostatas, kad jos atitiktų Viešojo administravimo įstatymo nustatytus reikalavimus“, – apibendrino Erika Leonaitė.

PAŽYMA: https://www.lrski.lt/documents/pazyma-del-x-skundu-pries-pravieniskiu-pataisos-namus-atviraja-kolonija/

Susijusios naujienos