2022 m. lapkričio 23 d.

Seimo kontrolierė Jonavos rajono savivaldybei rekomendavo nedelsiant viešai skelbti Seimo kontrolierių pažymas bei rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) viešo informacijos teikimo ir kitais klausimais.

Skundo tyrimo metu Jonavos rajono savivaldybė pateikė Seimo kontrolierei pareiškėjo prašomą informaciją, tačiau toliau nesivadovavo Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu – neužtikrino savivaldybės veiklos viešumo, t. y. savivaldybės interneto svetainėje, skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų pažeidimai“ dalyje „Seimo kontrolierių pažymos“, nepaskelbė Seimo kontrolierės pažymų dėl savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) ir informacijos apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus.

Vien 2022 metais dėl Jonavos rajono savivaldybės yra pateiktos jau trys Seimo kontrolierės pažymos su rekomendacijomis, tačiau viešai jos iki šiol nepaskelbtos.

Seimo kontrolierė rekomendavo savivaldybei imtis priemonių, kad nedelsiant savivaldybės interneto svetainėje būtų paskelbtos Seimo kontrolierės pažymos ir informacija apie Seimo kontrolierės rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus.

Susijusios naujienos