2022 m. gruodžio 20 d.

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė paragino Kalėjimų departamentą skundus nagrinėti atidžiai ir atsakingai

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė pripažino pagrįstu pareiškėjo skundą dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (Kalėjimų departamentas) pareigūnų veiksmų, susijusių su netinkamu pareiškėjo skundo nagrinėjimu.

Tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjas Kalėjimų departamentui apskundė Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (pataisos namų) administracijos atsisakymą pareiškėjo lėšomis padaryti jo prašomų skundo ruošinių kopijas. Po poros savaičių pareiškėjas su tuo pačiu skundu kreipėsi pakartotinai. Kadangi pirminis ir pakartotinis skundai Kalėjimų departamente buvo nagrinėjami atskirai, pareiškėjas gavo du skirtingus administracinius sprendimus. Pirmu atveju Kalėjimų departamentas pripažino pareiškėjo skundą pagrįstu ir nusprendė, kad pataisos namų atsakymas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo nuostatų, o antru atveju pripažinta, kad pataisos namų atsakymas atitinka minėto įstatymo reikalavimus, yra išsamus ir pagrįstas. Beje, pataisos namai atsisakymą padaryti pareiškėjo prašomas kopijas motyvavo tuo, kad skundo ruošiniai neatitinka teisės aktuose įtvirtintos dokumento sampratos.

„Pareiškėjas du kartus kreipėsi į Kalėjimų departamentą visiškai tuo pačiu klausimu ir gavo du skirtingus sprendimus. Todėl Kalėjimų departamento direktoriui rekomendavau išsiaiškinti šios situacijos priežastis, užtikrinti, kad pareiškėjui būtų pateiktas aiškus sprendimas, ir imtis veiksmų, kad panašios situacijos nesikartotų“, – teigė Seimo kontrolierė.

Pažyma: https://www.lrski.lt/documents/pazyma-del-x-skundo-pries-pravieniskiu-pataisos-namus-atviraja-kolonija-ir-kalejimu-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos-7/

Susijusios naujienos