2023 m. sausio 17 d.

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė akcentavo būtinybę tinkamai priimti sprendimus dėl nuteistųjų perkėlimo ar neperkėlimo į lengvąją grupę

Seimo kontrolierė išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Marijampolės kalėjimo pareigūnų sprendimų, susijusių su pareiškėjo neperkėlimu į lengvąją grupę tolimesniam bausmės atlikimui, priėmimo. „Kadangi dėl pareiškėjo neperkėlimo į lengvąją grupę nebuvo priimtas bausmės atlikimo vietos direktoriaus sprendimas, šis klausimas nebuvo tinkamai išspręstas. Taip pat buvo apribota pareiškėjo galimybė apskųsti neperkėlimą iš paprastosios grupės į lengvąją nuteistųjų grupę. Taigi, skundas yra pagrįstas“, – teigė Seimo kontrolierė Erika Leonaitė.

Skundo tyrimo metu buvo nustatyta, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą dėl nuteistojo perkėlimo ar neperkėlimo į lengvąją grupę Marijampolės kalėjimo Patariamoji komisija turėjo surašyti teikimą, o bausmės atlikimo vietos direktorius ­– priimti įsakymu įformintą sprendimą. Vis dėlto, dėl pareiškėjo nebuvo nei surašytas motyvuotas Patariamosios komisijos teikimas, kurio siūlymas direktoriui nėra privalomas, nei priimtas konkretus direktoriaus sprendimas. Vietoj to buvo parengta Resocializacijos skyriaus pažyma su pareiškėjo vertinimu, o ant jos ranka užrašyta Patariamosios komisijos (įvardytos kaip Drausmės komisija) išvada, jog pareiškėjas neatitinka Bausmių vykdymo kodekse įtvirtinto perkėlimui būtino reikalavimo – kad nuteistojo nusikalstamo elgesio rizika turi būti žema arba vidutinė ir turi būti nustatyta pažanga mažinant nusikalstamo elgesio riziką.

„Klausimas dėl pareiškėjo perkėlimo ar neperkėlimo į lengvąją grupę turėjo būti išspręstas bausmės atlikimo vietos direktoriaus sprendimu, t. y. įsakymu, kuriame turėjo būti nurodyti, be kita ko, sprendimo motyvai ir jo apskundimo tvarka. Toks sprendimas nebuvo priimtas, todėl pareiškėjas, be kita ko, neturėjo galimybės jo ginčyti“, – pabrėžė Erika Leonaitė.

Atsižvelgdama į nustatytą problemą Seimo kontrolierė rekomendavo Marijampolės kalėjimo direktoriui, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nustatytais reikalavimais, priimti sprendimą dėl pareiškėjo perkėlimo ar neperkėlimo iš paprastosios į lengvąją grupę ir informuoti apie tai pareiškėją, įteikiant jam priimto sprendimo kopiją. Taip pat atkreiptas dėmesys į būtinybę imtis priemonių, kad ateityje tokios situacijos nesikartotų.

Pažyma: https://www.lrski.lt/documents/pazyma-del-x-skundo-pries-marijampoles-pataisos-namus-31/

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos