2014 m. liepos 10 d.

Seimo komitetas pritarė Seimo kontrolierių siūlomoms teisės aktų pataisoms dėl ES lėšų administravimo

Seimo kontrolierius pataisomis siūlo papildyti teisės aktus, reglamentuojančius minėtos priemonės vertinimą numatant terminą, per kiek laiko paraiškas administruojanti agentūra turi informuoti pareiškėjus apie jų paramos paraiškų vertinimo termino pratęsimą, per kiek laiko, nuo pareiškėjų paramos paraiškų gavimo, turi būti sušaukti paraiškos vertinimo komisijos posėdžiai.

Teisės aktų pakeitimams neprieštaravo nei Žemės ūkio ministerija, nei Nacionalinės mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, kurių vadovai patvirtino ydingas tvarkas.

„Tvarkoje turi būti numatyta, per kiek laiko pareiškėjai turi būti informuojami apie jų paramos paraiškų vertinimo termino pratęsimą, jeigu Agentūra kreipiasi į kitas institucijas dėl papildomos informacijos pateikimo arba pasitelkia nepriklausomus ekspertus ir yra pratęsiamas paramos paraiškos vertinimo terminas“, – rašoma Seimo kontrolieriaus pažymoje.

Šių metų balandžio pradžioje Žuvies perdirbėjų ir augintojų asociacija kreipėsi į Seimo kontrolierių įstaigą dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos administravimo pažeidimų. Asociacija skunde nurodė, kad, Nacionalinė žemės agentūra nesilaikė minėtos programos priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones“ priemonės administravimo taisyklėse pateiktų terminų ir paraiškos vertinimą atliko pažeidžiant tvarką.

Žuvies perdirbėjų ir augintojų asociacijos skundo dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) Seimo kontrolierius nenagrinėjo, nes ginčas vyksta teisme.

Vis dėlto, A. Normantas atkreipė Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovų dėmesį į teisinio reglamentavimo trūkumus ir pasiūlė Žemės ūkio ministrui Vigilijui Juknai ir Nacionalinės mokėjimų agentūros vadovui Erikui Bėrontui papildyti teisės aktus, reglamentuojančius minėtos priemonės vertinimą.

Seimo kontrolierius taip pat pasiūlė teisės aktuose numatyti terminą, per kiek laiko atlikus paramos paraiškos vertinimą, turi būti priimtas sprendimas skirti (neskirti) paramą ir (ar) terminus, per kiek laiko Agentūra pareiškėjų paramos paraiškas turi pateikti svarstyti vertinimo komisijai.

Susijusios naujienos