2021 m. kovo 18 d.

Reiškiame užuojautą ir liūdime dėl Zitos Zamžickienės mirties

Mirus buvusiai Seimo kontrolierei Zitai Zamzičkienei, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos kolektyvas reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

Seimo kontroliere Zita Zamžickienė paskirta 2000 m. spalio 17 d. ir dirbo dvi kadencijas – iki 2009 metų lapkričio. Ji visada buvo jautri ir dėmesinga Lietuvos žmonių problemoms ir rūpesčiams, išklausė kiekvieną ir padėjo profesionaliai išspręsti keliamus klausimus.

Šviesus jos atminimas visada liks kartu dirbusių kolegų atmintyje ir širdyse.

Susijusios naujienos