2014 m. lapkričio 5 d.

Po Seimo kontrolieriaus tyrimo – Policijos departamento raginimas vykdyti teismo sprendimus

Išnagrinėjęs pareiškėjo G. R. skundą Seimo kontrolierius A. Normantas nustatė, kad Kauno apskrities vyriausiasis komisariatas atsakė vykdyti įsiteisėjusį Joniškio rajono apylinkės teismo nutarimą, kuriuo asmeniui grąžinamas vairuotojo pažymėjimas.

Savo sprendimą Kauno policijos pareigūnai motyvavo tuo, kad teismo nutarime įvardytas teiginys, kad atėmimo teisės vairuoti transporto priemonės terminas skaičiuojamas nuo nutarimo priėmimo dienos, o ne nuo jo įsiteisėjimo dienos, prieštarauja Administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatoms.

„Vadovaudamiesi Teismų įstatymo nuostatomis, Kauno apskrities vyriausiojo komisariato pareigūnai privalėjo grąžinti specialiąją teisę – vairuoti transporto priemones – patvirtinantį dokumentą, nekvestionuojant teismo sprendimo“, – rašoma Seimo kontrolieriaus pažymoje.

Vis dėlto, Seimo kontrolierius A. Normantas Policijos departamentui rekomendavo siūlyti pavaldžioms institucijoms ateityje realizuoti proceso šalių teises, skundžiant, jų manymu, nepagrįstus teismo sprendimus.

Susipažinęs su Seimo kontrolieriaus A. Normanto išnagrinėtu skundu, Policijos departamentas policijos įstaigas informavo apie įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymo privalomumą ir paprašė institucijų aktyviai naudotis suteikta teise apskųsti teismų priimtus nutarimus Administracinių teisės pažeidimų bylose ir skųsti sprendimus, kuriais, policijos įstaigų manymu, nukrypstama nuo teisės aktų reikalavimų ar suformuotos teismų praktikos.

Atsižvelgęs į Seimo kontrolieriaus A. Normanto rekomendacijas, Kauno apskrities vyriausiasis komisariatas grąžino piliečiui G. R. vairuotojo pažymėjimą.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Susijusios naujienos