2023 m. sausio 10 d.

Po pakartotinų Seimo kontrolierės Erikos Leonaitės rekomendacijų bus tobulinamas nuteistųjų informavimas apie jų atžvilgiu priimtus sprendimus

„Džiaugiuosi, kad į rekomendacijas buvo atsižvelgta. Kita vertus, problema, kai pareiškėjams nėra įteikiamos tiesiogiai juos liečiančių sprendimų kopijos, ne kartą buvo aptarta Seimo kontrolieriaus pažymose, priimtose išnagrinėjus panašaus turinio pareiškėjų skundus dėl skirtingų bausmės atlikimo vietų. Todėl norėčiau tikėtis, kad sulauksime pokyčių ir ateityje asmenys, dėl kurių priimami sprendimai, bus informuojami laikantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatų“, – ­pabrėžė Seimo kontrolierė.

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė gavo pareiškėjo skundą, kuriame jis skundėsi dėl tuometinės Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (dabar – Pravieniškių 1-asis kalėjimas) pareigūnų veiksmų nepateikiant jo atžvilgiu priimto sprendimo taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos kopijos. Atsižvelgusi į skunde nurodytas aplinkybes Seimo kontrolierė tarpininkaudama kreipėsi į tuometį Kalėjimų departamentą prie Teisingumo ministerijos ir paprašė paaiškinti, dėl kokių priežasčių atsakingi pareigūnai nepateikė pareiškėjui jo atžvilgiu priimto sprendimo kopijos. Seimo kontrolierė taip pat rekomendavo imtis priemonių, kad pareiškėjui būtų pateiktas prašomas dokumentas.

Kontrolierei pateiktame atsakyme bausmės atlikimo vietos administracija nurodė, kad teisės aktai nenumato bausmės atlikimo vietos administracijai pareigos informuoti nuteistąjį raštu apie sprendimą taikyti jam lygtinį paleidimą atlikus tris ketvirtadalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

Seimo kontrolierė, susipažinusi su atsakymu, pakartotinai kreipėsi į bausmės atlikimo vietos administraciją, atkreipdama dėmesį į tai, kad be specialiųjų nuostatų, bausmės atlikimo vietos pareigūnai privalo laikytis ir Viešojo administravimo įstatymo nuostatų bei tinkamai informuoti asmenis, kuriems administracinis sprendimas turi tiesioginį poveikį. Pagal Viešojo administravimo įstatymą, tokiems asmenims ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinio sprendimo priėmimo dienos turi būti raštu pranešta apie priimtą administracinį sprendimą, pateikiant tokio sprendimo kopiją. Todėl bausmės atlikimo vietos administracija turėjo ne tik pareigą pateikti pareiškėjui susipažinti direktoriaus įsakymą dėl lygtinio paleidimo taikymo, bet ir, remiantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, įteikti jam šio įsakymo, turinčio tiesioginį poveikį pareiškėjo teisėms ir pareigoms, kopiją. Aplinkybė, jog pareiškėjui nebuvo įteikta prašomo dokumento kopija, leidžia manyti, kad nebuvo paisoma gero administravimo ir atsakingo valdymo principų.

Reaguodamas į Seimo kontrolierės pateiktas pastabas bei rekomendacijas, bausmės atlikimo vietos direktorius informavo, kad pateikė pareiškėjui prašomo dokumento kopiją, o pareigūnai buvo supažindinti su Seimo kontrolierės pastabomis bei jiems nurodyta informuoti nuteistuosius, dėl kurių priimami sprendimai, laikantis Viešojo administravimo įstatymų reikalavimų.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos