2022 m. lapkričio 11 d.

Pataisos įstaigų darbuotojams – Seimo kontrolierių įstaigos atstovų mokymai apie pagarbą žmogaus teisėms dirbant su nuteistaisiais

Ketvirtadienį Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai pataisos įstaigų darbuotojams organizavo mokymus „Žmogaus teisėmis grįsta bausmių vykdymo sistema: standartai, iššūkiai, praktika“. Dėkodamas Seimo kontrolierei Erikai Leonaitei už mokymų organizavimą, Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas Gintautas Šarauskas pabrėžė tokio bendradarbiavimo svarbą.

Mokymuose dalyvavusiems 70 pataisos įstaigų darbuotojų iš visos Lietuvos apie streso atpažinimą ir valdymą kalbėjo ekspertė, psichologė Valija Šap. Skaitydama pranešimą „Nori padėti kitiems – padėk sau: darbe kylančių emocinių sunkumų atpažinimas ir įveikos galimybės“ psichologė pasakojo apie streso įveikimo būdus. Kalbėdami apie žmogaus teisėmis grįstą bausmių vykdymą Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai aptarė valstybės įsipareigojimus žmogaus teisių apsaugos srityje bei pataisos įstaigų darbuotojų vaidmenį įgyvendinant šiuos įsipareigojimus, taip pat pristatė žmogaus teisėmis grįstą veiklos metodą, orientuotą į asmenį pataisos įstaigoje.

Seimo kontrolierių įstaigos patarėja, padedanti organizuoti skundų nagrinėjimą bausmių vykdymo srityje, pataisos įstaigų darbuotojams pasakojo apie iššūkius užtikrinant tinkamą įkalintų asmenų kreipimųsi nagrinėjimą bei įvardijo esmines pareiškėjų skunduose keliamas nuteistųjų problemas. Pristatydama nuteistųjų skundų nagrinėjimo etapus, Seimo kontrolieriaus vyresn. patarėja pabrėžė principų, tarp kurių – klausyti ir išgirsti, suprasti ir norėti padėti, įgyti pasitikėjimą, turėti galimybę daryti poveikį, pasiekti rezultatą – svarbą nagrinėjant nuteistųjų skundus.

Seimo kontrolierių įstaigos organizuojamuose mokymuose taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas praktinių problemų analizei. Pareigūnai darbo grupėse analizavo, kaip nuteistųjų problemas galima būtų išspręsti taikant žmogaus teisėmis grįstą veiklos metodą, kodėl ieškant sprendimų svarbu pirmiausia mąstyti apie tai, kaip pataisos įstaigų sprendimai prisidės prie bausmių vykdymo sistemos dalyvio – nuteistojo socialinės elgsenos kaitos.

Susijusios naujienos