2014 m. vasario 13 d.

Parengta nacionalinės kankinimų prevencijos funkcijų įgyvendinimo programa

Seimo kontrolieriai, pradėję vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją pagal Jungtinių Tautų Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą (angl. OPCAT), patvirtino naujų funkcijų įgyvendinimo programą.

Parengtoje programoje išsamiai pristatomi nacionalinės kankinimų prevencijos turinys, uždaviniai ir priemonės bei jas vykdysianti komanda, išanalizuota laisvės apribojimo vietų stebėsenos kaimyninėse ir kitose valstybėse praktika, pateikiama kita aktuali informacija. Programa suderinta su Kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo prevencijos pakomitečiu (angl. SPT) – tarptautine institucija, įsteigta protokole nustatytoms funkcijoms atlikti. Norintys susipažinti su programa, ją gali rasti pagal šią nuorodą: http://www.lrski.lt/lt/seimo-kontrolieriu-veikla/nacionaline-kankinimu-prevencija.html.

Fakultatyvų protokolą Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 2013-12-03, paskirdamas Seimo kontrolieriams vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose, o Seimo kontrolierių įstaigą – nacionaline prevencijos institucija.

Seimo kontrolieriai, vykdydami nacionalinę kankinimų prevenciją, turi teisę nuolat tikrinti, kaip laisvės apribojimo vietose elgiamasi su asmenimis, kurių laisvė apribota, patekti į visas laisvės apribojimo vietas ir visas jose esančias patalpas bei tokius patikrinimus atlikti kartu su pasirinktais ekspertais.

Seimo kontrolieriai yra įgalioti teikti atitinkamoms valdžios įstaigoms siūlymus (rekomendacijas), kaip pagerinti elgesį su asmenimis, kurių laisvė apribota, ir jų laikymo sąlygas, taip pat kaip užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ar baudimui, teikti išvadas dėl galiojančių teisės aktų ir teisės aktų projektų. Vykdyti šias funkcijas Seimo kontrolieriams padeda įstaigos struktūrinis padalinys Žmogaus teisių biuras.

Šiuo metu institucijų, kurios gali būti laikomos laisvės apribojimo vietomis, Lietuvoje yra apie 340. Prevencijos tikslais Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai nuolat lankysis pataisos įstaigose, areštinėse, psichiatrijos ir užkrečiamųjų ligų gydymo įstaigose, globos įstaigose, pasienio kontrolės punktuose, Užsieniečių registracijos centre ir kitose laisvės apribojimo vietose.

Susijusios naujienos