2014 m. lapkričio 7 d.

Lukiškių tardymo izoliatoriuje–kalėjime kaliniams bus leidžiama naudoti ir įsigytas plombas

Seimo kontrolieriaus nuomone, suteikiant nuteistiesiems teisę patiems įsigyti reikiamų medicininių priemonių, įskaitant ir plombas, būtų ne tik ginami nuteistųjų interesai, bet kartu palengvinama valstybės našta išlaikyti nuteistuosius: „Lietuvos įstatymai garantuoja nemokamas gydymo, įskaitant būtinąsias odontologo paslaugas, tačiau estetinis plombavimas nėra kompensuojamas nei kaliniams, nei laisvėje gyvenantiems asmenims“.

Gavęs nuteitojo E. B. skundą, Seimo kontrolierius kreipėsi į Kalėjimų departamentą prašydamas atidžiai išnagrinėti nuteistojo skundą, kuriame šis skundėsi, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo administracija nesuteikia galimybės „už savo asmenines lėšas įsigyti brangesnes ar pageidaujamas kitas medžiagas ar vaistus (tarp jų ir plombas)“.

Išnagrinėjęs skundą, Kalėjimų departamentas nuteistajam ir Seimo kontrolieriui A. Normantui nurodė, kad nuteistasis, pageidaudamas įsigyti brangesnes ar nekompensuoajamas dantų plombavimui skirtas medžiagas, gali įsigyti reikiamų medicininių medžiagų (dantų plombų) už savo asmenines lėšas. Šias priemones nuteistiesiems perduotų artimieji.

Tirdamas nuteistojo skundą, Kalėjimų departamentas susisiekė su Lukiškių tardymo izoliatoriuje–kalėjime dirbančiu odontologu. Gydytojas pakartotinai susitiko su nuteistuoju ir paaiškino jam leidimo gauti medicininių prekių (dantų plombų) iš artimųjų suteikimo tvarką.

Spręsdami pareiškėjų įvardytas problemas, Seimo kontrolieriai neretai pasinaudoja tarpininkavimo institutu. Tarpininkaudami tarp pareikėjo ir suinteresuotos institucijos, Seimo kontrolieriai, nenagrinėdami skundo iš esmės, kreipiasi į suinteresuotos institucijos vadovą su prašymu spręsti pareiškėjo skunde nurodytas problemas.

„Seimo kontrolierių tarpininkavimas tarp visuomenės ir valdžios institucijų atveria daugiau galimybių lanksčiau spręsti kilusius ginčus. Be to, spartėja ginčų nagrinėjimo procesas, didėja dėl jų priimamų sprendimų efektyvumas ir sudaromos sąlygos greičiau pasiekti socialinę taiką“, – apie Seimo kontrolierių tarpininkavimą kalbėjo A. Normantas.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Susijusios naujienos