2014 m. birželio 8 d.

Lietuvoje viešės Šiaurės ir Baltijos šalių ombudsmenai

Į Lietuvą atvyksta Norvegijos, Švedijos, Suomijos bei kaimyninių šalių – Estijos, Latvijos ir Lenkijos ombudsmenai ir jų atstovai.

Lankydamiesi Lietuvoje, Šiaurės ir Baltijos šalių ombudsmenai ar jų atstovai kalbės apie kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą (OPCAT).

„Nuo 2014 metų pradžios Seimo kontrolierių įstaigai suteiktas mandatas vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose, todėl Šiaures ir Baltijos šalių ombudsmenų patirtis vykdant laisvės apribojimo vietų stebėseną mums itin naudinga“, – sakė Seimo kontrolierius, Seimo kontrolierių įstaigos vadovas Augustinas Normantas.

Birželio 12 dieną Seimo kontrolierių įstaigoje svečiai skaitys pranešimus apie vizitų laisvės apribojimo vietose rūšis, jų planavimą, komandos sudėtį ir ekspertų įtraukimą, o prof. Dainius Pūras svečius supažindins su žmogaus teisių pažeidimų prevencija socialinės globos ir psichiatrijos įstaigose.

Birželio 13 dieną Šiaurės ir Baltijos šalių ombudsmenai ir jų atstovai lankysis Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime ir Vilniaus pataisos namuose, kur susipažins su nuteistųjų ir kaltinamųjų laikymo sąlygomis, įstaigų prieinamumu fizinę negalią turintiems asmenims.

Susijusios naujienos