2014 m. liepos 7 d.

Jungtinių Tautų Komiteto prieš kankinimą pakomitečio ekspertė konsultavo Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojus

Lankydamasi Lietuvoje, M. Amos aptarė Nacionalinės kankinimų prevencijos programos įgyvendinimo šalyje klausimus, dalijosi stebėsenos vykdymo laisvės suvaržymo vietose patirtimi, teikė rekomendacijas tobulinti stebėseną.

Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro patarėja Kristina Brazevič viešniai pristatė Nacionalinę kankinimų prevencijos programą, apžvelgė vykdytas stebėsenas, pristatė stebėsenos vykdymo metodiką ir instrumentus. 

M. Amos Seimo kontrolierių įstaigai rekomendavo išplėsti uždaro tipo laisvės suvaržymo vietų sąrašą, ir jį papildyti gautomis pastabomis iš kitų įstaigų ir organizacijų. Bet o ji pasiūlė papildyti ir detalizuoti ekspertų, kuriuos vėliau galima būtų pasitelkti vykdant stebėseną laisvės suvaržymo vietose, sąrašą.

Viešnia pasidžiaugė, kad per itin trumpą laiką, kai 2014 metų pradžioje Seimas suteikė mandatą vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės suvaržymo vietose, Seimo kontrolierių įstaiga aplankė 16 laisvės suvaržymo įstaigų. Kartu paragino Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojus sudaryti laisvės suvaržymo vietų stebėsenos planą penkeriems metams. MG 0705

Seimo kontrolierių įstaigos vadovas A. Normantas dėkojo JT pakomitečio ekspertei už vertingas įžvalgas ir rekomendacijas: „Esu įsitikinęs, kad jūsų rekomendacijos ir pastabos padės mums tobulinti laisvės suvaržymo vietų stebėsenos procesą“.

Seimo kontrolierių įstaiga šiais metais vykdė įvairias švietėjiškas ir informacines veiklas žmogaus teisių tema, o Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuras organizavo įvairius susitikimus su žmogaus teisių organizacijų atstovais. 

Žmogaus teisių biuras surengė žmogaus teisių konferenciją bei fotografijų parodą. Ekspertė Seimo kontrolierių įstaigai siūlė inicijuoti specialius mokymus stebėseną vykdantiems Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojams ir ekspertams. 

Susijusios naujienos