2022 m. spalio 13 d.

JT Saugumo Tarybos Kovos su terorizmu komiteto vykdomojo direktorato delegacijos dėmesys žmogaus teisėms

Seimo kontrolierių įstaigoje lankėsi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Kovos su terorizmu komiteto vykdomojo direktorato (CTED) delegacija, kuri domėjosi kovos su terorizmu situacija šalyje bei kaip kovos su terorizmu priemonės užtikrina pagarbą žmogaus teisėms.

Pristatydama Seimo kontrolierių įstaigos mandatus Seimo kontrolierių įstaigos vadovė Erika Leonaitė su CTED delegacija aptarė Seimo kontrolierių veiklą žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos srityse, problemas, susijusias su žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos veiklos priežiūra. Skirdami dėmesį terorizmo prevencijai pilietinės visuomenės atstovai dalijosi patirtimi sprendžiant žmogaus teisių problemas radikalizmo, neapykantos kalbos, kovos su prekyba žmonėmis, migracijos srityse.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai atkreipė delegacijos dėmesį į tai, kad šalyje saugumo klausimams skiriamas didelis dėmesys sprendžiant su migracija susijusias problemas, o žmogaus teisių klausimai migracijos krizės kontekste lieka nuošalyje. Be to, susitikime buvo pastebėta, kad šalyje gausu konspiracijos teorijų, radikalizmo, vis dar toleruojama arba iš dalies toleruojama neapykantos kalba ir neapykantos nusikaltimai. Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovai pastebėjo, kad policijos pareigūnai vis dar nepakankamai atidžiai žiūri į asmenų, nukentėjusių nuo neapykantos kalbos, skundų nagrinėjimą, todėl siekiant keisti susiklosčiusią situaciją reikalingi mokymai pareigūnams, taip pat ir visuomenės švietimas, kad aplinka būtų jautresnė ir tolerantiškesnė.

Kaip pažymėjo prof. dr. Giedrius Česnakas, Karo akademijoje kadetai supažindinami su humanitarine teise, tarptautinių santykių pagrindais, prieš keletą metų taip pat buvo parengtas tikslinis Afrikos studijų kursas kariams vykstantiems į Misiją Malį. Anot Rytų Europos studijų centro projektų asistentės Dorotos Sokolovskos, daug dirbdama su jaunimu ir kalbama apie geopolitinio saugumo klausimus susijusius su tokiomis šalimis, kaip Rusija, Baltarusija ir Kinija. Visgi, kaip pastebi akademinės bendruomenės ir NVO atstovai, didžiausią dalį visų mokymų sudaro neformalus švietimas, o mokyklų programose iki šiol nėra tinkamas dėmesys skiriamas žmogaus teisių klausimams.

Susitikimo metu taip pat buvo atkreiptas dėmesys į šalyje vyraujantį skirtingą požiūrį į migrantus iš Ukrainos ir Baltarusijos bei tuos, kurie atvyksta iš kitų šalių, tokių kaip Irakas, Pakistanas, Kamerūnas, Nigerija ir pan. Migrantai iš pastarųjų šalių sutinkami ne tik priešiškai (į juos žiūrima, kaip į teroristus), bet neretai jie patiria smurtą, yra seksualiai išnaudojami. Nevyriausybinių organizacijų atstovai pastebėjo, kad nors Lietuva džiaugiasi „suvaldžiusi“ migrantų krizę, visgi ji turėtų didesnį dėmesį skirti jų integracijai – sudaryti sąlygas gyventi bei dirbti ir taip mažinti priešiškumą užkertant kelią radikalėjimui.

Jungtinių Tautų CTED atstovai dėkojo už visas iškeltas problemas ir pastebėjimus, kurie, jų nuomone, neabejotinai prisidės prie delegacijos misijos Lietuvoje sėkmės ir turės pridėtinės vertės rengiant rekomendacijas Lietuvai.

Delegacijos prašymu susitikimas organizuotas įtraukiant šios srities ekspertus iš pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, privataus bei akademinio sektoriaus, siekiant išklausyti jų įžvalgas, kurios galėtų papildyti anksčiau vykusį CTED bendradarbiavimą su Vyriausybe. Gautos informacijos pagrindu delegacija parengs gerosios praktikos kovos su terorizmu Lietuvoje rekomendacijų rinkinį.

Susijusios naujienos