2021 m. balandžio 6 d.

Įkalintiems iki gyvos galvos ─ neproporcingas teisės į profesinį mokslą ribojimas

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo pareiškėjo skundą, kad jam Marijampolės pataisos namuose (toliau ─ Marijampolės PN) neleidžiama dirbti, nėra galimybės įgyti profesiją, nedaug užimtumo programų.

Marijampolės PN administracija informavo, kad šiuose pataisos namuose bausmę atliekantys nuteistieji, nuteisti iki gyvos galvos, nėra įdarbinami dėl darbo vietų trūkumo. Tyrimo metu nustatyta, kad nuteistiems iki gyvos galvos nuteistiesiems siūlomos užimtumo programos daugiausia susijusios su religine tematika ir nepasižymi įvairove, taip pat nesudaroma galimybė įgyti profesiją.

Seimo kontrolierius akcentavo, kad nuteistųjų įkalinimo planavimas turi būti dinamiškas ir suteikti galimybę nuteistajam dalyvauti prasmingose veiklose bei jo poreikius atitinkančiose programose. Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad Bausmių vykdymo kodekse užtikrinama nuteistųjų, nuteistų iki gyvos galvos, teisė į profesinį mokymąsi, o tai, kad įstaigos susiduria su šios teisės įgyvendinimo problemomis ir atima galimybę įgyti profesiją šiems nuteistiesiems mažiausiai dešimčiai metų, laikytina neproporcingu teisės į profesinį mokslą ribojimu.

Seimo kontrolierius Marijampolės PN administracijai rekomendavo užtikrinti nuteistiesiems, nuteistiems iki gyvos galvos, kuo įvairesnes užimtumo programas, sudaryti galimybę dirbti, mokytis ir tobulėti.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos