2023 m. sausio 3 d.

Gyventojų apklausos būdu bus sprendžiamas vietovardžio Kaišiadorių rajone keitimo klausimas

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė gavo pareiškėjos skundą dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės atsakingų pareigūnų  galimo neveikimo, susijusio su vietovardžio pavadinimo pakeitimu.

Atsižvelgusi į skunde nurodytas aplinkybes Seimo kontrolierė priėmė sprendimą tarpininkauti sprendžiant problemą ir su rekomendacijomis kreipėsi į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorių.  Reaguodama į Seimo kontrolierės rekomendacijas, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pateikė atsakymą, kad pareiškėjos kreipimasis dėl vietovardžio pavadinimo pakeitimo perduotas nagrinėti  Istorinės atminties įamžinimo komisijai, kuri šį klausimą spręs komisijos posėdyje.

Apsvarsčiusi klausimą dėl vietovardžio pakeitimo Istorinės atminties įamžinimo komisija Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai pateikė rekomendacijas, kuriomis vadovaudamasi savivaldybė pagal galiojančius teisės aktus organizuos vietos gyventojų apklausą dėl vietovardžio pakeitimo ir gyvenamosios vietovės prijungimo prie kito kaimo.

Taigi, Seimo kontrolierės tarpininkavimas padėjo operatyviau ir nuodugniau spręsti pareiškėjos iškeltą problemą. 

Susijusios naujienos