2014 m. balandžio 1 d.

Europos ombudsmenų instituto valdyba išvažiuojamajam posėdžiui pasirinko Vilnių

2014-03-28 Lietuvos Respublikos Seime posėdžiavo Europos ombudsmenų instituto (EOI) valdyba.

EOI yra per 100 Europos ombudsmenų institucijų vienijanti organizacija, kurios tikslai yra atlikti mokslinius tyrimus žmogaus bei piliečių teisių gynimo srityje nacionaliniu, Europos bei tarptautiniu lygmeniu, propaguoti ir palaikyti ombudsmeno institucijos idėją, bendradarbiauti su vietos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis šiems tikslams įgyvendinti.

Valdybos posėdyje pirmoji Ukrainos ombudsmenė profesorė Nina Karpačiova pristatė dabartinę žmogaus teisių padėtį Ukrainoje. EOI valdyba, išklausiusi profesorės pranešimo, priėmė pareiškimą. Su pareiškimo tekstu anglų kalba galite susipažinti čia.

 

Susijusios naujienos