2014 m. sausio 15 d.

Europos ombudsmenė Emily O’Reilly pirmąja užsienio vizito šalimi pasirinko Lietuvą

Gruodžio vidury Lietuvoje svečiavosi dar vienas aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnas – su trijų dienų vizitu į Lietuvą buvo atvykusi Europos ombudsmenė Emily O‘Reilly. Tai buvo pirmasis oficialus šios aukštos Europos pareigūnės vizitas į užsienį.

Ponia E. O‘Reilly į ombudsmeno postą Europos Parlamento išrinkta šių metų liepos mėnesį. Nuo 2013 m. spalio mėn. 1 d. pareigas einanti pareigūnė pakeitė ankstesnįjį ombudsmeną prof. Nikiforos Diamandouros, kuris po 10 metų darbo Europos ombudsmenu išėjo į pensiją. Ji yra pirmoji moteris, užėmusi Europos ombudsmeno postą.

Šio vizito tikslas – geriau informuoti visuomenę apie ombudsmeno vaidmenį bei paskatinti piliečius kreiptis į Europos ombudsmeno biurą, kai susiduriama su netinkamu Europos Sąjungos viešuoju administravimu (pavyzdžiui, delsiama sumokėti Europos Sąjungos projektų lėšas, neatsakoma į paklausimus ar bereikalingai vilkinama atsakyti, atsisakoma pateikti informaciją ar dokumentus, pažeidžiamos pagrindinės teisės ir pan.).

Strasbūre reziduojančios ombudsmenės vizitą Lietuvoje organizavo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, tad pirmąją vizito dieną viešnia ir ją lydinti delegacija: Aidan O‘Sullivan, Gundi Gadesmann ir Marina Ramazanova susitiko su Seimo kontrolieriais ir kitais įstaigos darbuotojais. Seimo kontrolieriai pristatė įstaigos veiklą ir jos organizuotus Europos Sąjungos piliečių metų renginius: fotografijų konkursą „Aš – Europos Sąjungos pilietis. Aš turiu teisę į…“, seminarų ciklą valstybės tarnautojams „Piliečių teisės ir viešojo administravimo subjektų pareigos“ bei Tarptautinės žmogaus teisių dienos proga organizuotą konferenciją „Politinė investicija į žmogaus teises, – ES piliečių teisių politika“. Svečiai liko sužavėti įstaigos konferencijų salėje eksponuojamų fotografijų konkurso nugalėtojų nuotraukų.

 

Pirmosios vizito dienos vakare Seimo kontrolierių įstaiga organizavo svečių delegacijos susitikimą su LR Seimo Pirmininkės pavaduotoju, Europos reikalų komiteto pirmininku Gediminu Kirkilu ir kitais parlamentarais. Kitą dieną, siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę apie galimybes ginti pažeistas teises Europos ombudsmeno institucijoje, p. E. O‘Reilly dalyvavo Lietuvos televizijos laidoje „Labas rytas“, Europos Parlamento informacijos biure susitiko su advokatūros, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovais, o Mykolo Romerio universitete – su šios mokymo įstaigos studentais ir dėstytojais. Paskutinę vizito dieną p. Emily O‘Reilly dalyvavo ir sakė sveikinimo kalbą Europos piliečių metų baigiamajame renginyje. Vizito Lietuvoje metu Europos ombudsmenė taip pat bendravo su žiniasklaidos atstovais ir atsakinėjo į jų klausimus.

Europos ombudsmeno institucija buvo įsteigta 1992 m. vadovaujantis Mastrichto sutartimi. Pagrindinis jos tikslas – tirti piliečių skundus prieš ES institucijas dėl netinkamo administravimo atvejų, taip pat ir dėl skaidrumo trūkumo ar atsisakymo suteikti informaciją. Europos ombudsmeną skiria Europos Parlamentas savo kadencijos laikotarpiui. Kiekvienais metais Europos ombudsmenas gauna apie 2 500 skundų iš piliečių, įmonių, nevyriausybinių organizacijų, universitetų, savivaldybių ir kitų subjektų. Kasmet institucija pradeda daugiau nei 450 tyrimų. Iš Lietuvos kasmet gaunama apie 30 skundų.

Susijusios naujienos