2022 m. liepos 19 d.

Darbo skelbimas

Seimo kontrolierių įstaiga ieško komandos nario – ŽMOGAUS TEISIŲ BIURO PATARĖJO(-OS).

Jūsų pagrindinės atsakomybės bus:

 • Sąlygų laisvės apribojimo vietose (pataisos, psichiatrijos, globos įstaigose ir kt.) stebėsena ir ataskaitų rengimas;
 • Tematinių žmogaus teisių srities tyrimų vykdymas;
 • Žmogaus teisių apsaugai aktualių teisės aktų stebėsena, analizė ir vertinimas;
 • Siūlymų dėl įstatymų projektų atitikimo nacionaliniams ir žmogaus teisių principams ir normoms teikimas;
 • Rekomendacijų valstybės ir savivaldybių institucijoms dėl geresnio žmogaus teisių užtikrinimo rengimas;
 • Informacijos apie žmogaus teises ir laisves sklaida, švietimo žmogaus teisių ir laisvių klausimais vykdymas.

Mes Jums siūlome:

 • Dinamišką darbą patyrusioje žmogaus teisių ekspertų komandoje;
 • Palaikančią ir draugišką aplinką;
 • Profesinį tobulėjimą, dalyvavimą mokymuose ir susitikimuose su Europos ir pasaulio žmogaus teisių specialistais;
 • Kompetenciją ir darbo rezultatus atitinkantį atlygį;
 • Lanksčias darbo sąlygas, galimybę derinti darbą „gyvai“ ir nuotoliu.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • Esate nusiteikęs(-usi) siekti teigiamų pokyčių žmogaus teisių apsaugos srityje Lietuvoje;
 • Turite aukštąjį teisės srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • Išmanote universalius ir regioninius žmogaus teisių instrumentus ir gynimo mechanizmus;
 • Gebate rinkti, sisteminti ir analizuoti teorinę ir praktinę informaciją, teikti faktais pagrįstas išvadas ir siūlyti rekomendacijas nustatytoms problemoms spręsti;
 • Puikiai kalbate ir rašote anglų arba prancūzų kalba;
 • Gebate dirbti savarankiškai ir efektyviai.

Pareiginės algos koeficientas – 10 (1,810 Eur neatskaičius mokesčių).

Visą informaciją apie šią pareigybę rasite Valstybės tarnybos portale (VATIS):

https://portalas.vtd.lt/lt/zmogaus-teisiu-biuro-patarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;50145.html

Kilus klausimams kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vedėją Iną Sadaunykienę, 8 706  65131, [email protected]

Reikalingus dokumentus pateikite per VATIS iki 2022 m. liepos 29 d.

Susijusios naujienos