Misija, vertybės ir vizija

Misija

Dėmesys ir pagalba kiekvienam asmeniui, ginant žmogaus teises ir laisves, ugdant pagarbą joms, skatinant asmens ir valdžios dialogą, kad valdžios įstaigos tinkamai tarnautų žmonėms.

Vertybės

Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.

Bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam.

Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus. Dirbame principingai, pareigingai, taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.

Pagarba žmogui – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

Seimo kontrolierių įstaigos vizija

Esame puikiai žinoma, autoritetinga, keičianti valdžios ir visuomenės požiūrį į žmogaus teises ir laisves konstitucinė ombudsmeno institucija, kuria pasitiki kiekvienas.

Teisiškai argumentuotų ombudsmeno rekomendacijų visi savaime paiso. Mes motyvuoti, veržlūs ir aktyvūs visuomeninėje erdvėje. Vykdome švietėjišką veiklą. Efektyviai bendradarbiaujame su valdžios institucijomis ir visuomene. Kasdienė mūsų veikla keičia padėtį valstybėje ir skatina tikėti ja, ugdo pilietiškumą bei pagarbų valdžios elgesį su žmogumi.

Mums gera čia dirbti!