Marius
2014 m. vasario 4 d., 07:00

Dalis gyventojų viename Kauno namų nusipirko butus. Apie 15 proc. butų yra tik parduota. UAB bankrutuoja, yra bankroto administratorius. Mes turime problemą, kad mūsų šilumos punktas nepriduotas komisijai ir už šilumą mokame kaip juridiniai asmenys. Apmokėjimas vyksta per bankroto administratorių. Kur butu galima kreiptis, kad situacija pasikeistų? Kauno šilumos tinklų direktorius iš mūsų prašymo jiems mokėti tiesiogiai tik pasijuokė. Buvome gavę leidimą sudaryti tiesiogines sutartis su šilumos tinklais (iš UAB), dabar jau bankrutuojančios.

LSKKĮ
LRSKĮ
2014 m. vasario 4 d., 10:55

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsniu dėl paklausime nurodytų klausimų siūlytina kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos, Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Kauno miesto savivaldybės administraciją, kurios ginčo sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja ginčus, kylančius tarp buitinių šilumos vartotojų ir šilumos bei karšto vandens tiekėjų, priežiūros paslaugų teikėjų.

Ginčo šalys turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, prašydamos nagrinėti ginčą iš esmės tiek ginčo nagrinėjimo ginčus nagrinėjančioje institucijoje metu, tiek po šios institucijos sprendimo priėmimo.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad tuo atveju, jeigu Jūsų netenkintų valstybės ar savivaldybių institucijų (įstaigų) atsakymai į pateiktą skundą (arba į jį nebūtų atsakyta) ir (arba), Jūsų nuomone, būtų pažeistos Jūsų teisės į gerą viešąjį administravimą (išskyrus klausimus priskirtus nagrinėti teismams), tuomet Jūs turite teisę kreiptis į Seimo kontrolierių dėl pareigūnų veiksmų (neveikimo).

Kilus neaiškumų dėl skundo padavimo, pareiškėjui siūlytume kreiptis į Seimo kontrolierių įstaigą nemokamu telefonu 8 800 22100 arba telefonu 8 706 65105.

Augustinas Normantas

Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas
Tiria skundus dėl valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje

Milda Vainiutė

Seimo kontrolierė
Tiria skundus dėl savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje