PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO PALANGOS MIESTO POLICIJOS KOMISARIATĄ

Dokumento numeris 4D-2018/1-1825
Data 2019-01-15
Kategorija Seimo Kontrolierių Pažyma
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO PALANGOS MIESTO POLICIJOS KOMISARIATĄ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

1.    Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2018 m. gruodžio 31 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama ir – Skundas) dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau vadinama ir – Klaipėdos AVPK) Palangos miesto policijos komisariato (toliau vadinama ir – Palangos PK) pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo prašymą.

2. Skunde nurodoma:
2.1. „[...] kreipiausi raštu į Palangos miesto policijos komisariato vyr. tardytoją [...],
1998-08-28 uždėto arešto [...] man priklausančiam butui“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta)“;
2.2. „Šį prašymą Palangos miesto policijos komisariato veiklos skyriaus viršininkas [...] atmetė ir siūlė kreiptis su jau priimta 2018-09-10 dieną nutartimi į Klaipėdos apygardos teismą“;
2.3. „[...] prašymus dėl turto arešto rašinėju jau 8-ius metus, o rezultatas niekinis.“

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.


TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Pareiškėjas prie Skundo Seimo kontrolieriui pateikė:
4.1. Tuomečio Palangos miesto PK Tardymo poskyrio 1998 m. rugpjūčio 28 d. raštą Nr. 5686 Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro VĮ Klaipėdos filialo direktorei, kuriame prašoma apriboti Pareiškėjo teisę disponuoti nekilnojamuoju turtu;
 4.2. Klaipėdos AVPK Palangos miesto PK 2018 m. gruodžio 19 d. raštą Nr. 30-S-29258 (4.1e), kuriuo atsisakyta nagrinėti Pareiškėjo prašymą, nurodant, kad sprendimas dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo panaikinimo jau yra priimtas 2018 m. rugsėjo 10 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi ir kokie dokumentai VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui  turėtų būti pateikti dėl juridinių faktų išregistravimo nekilnojamojo turto registre;
4.3. 2018 m. rugsėjo 10 d. neįsiteisėjusią Klaipėdos apygardos teismo nutartį, kurioje nurodyta, kad Pareiškėjo prašymas dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo panaikinimo yra tenkintas ir taikytas nuosavybės teisės apribojimas panaikintas.


Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Su Skunde nurodytomis aplinkybėmis susijusios teisės aktų nuostatos:
Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo:
„9 straipsnis. Turto arešto aktų registro duomenų keitimo tvarka
Turto arešto aktų registro duomenys keičiami, kai Turto arešto aktų registro tvarkytojui pateikiami dokumento (sprendimo, nutarties, nutarimo, papildomo turto arešto akto ir kt.), kuriuo pakeistas ar papildytas įregistruotasis turto arešto aktas ar panaikintas dalies areštuoto turto areštas, duomenys arba kai yra gautas turto registro tvarkytojo pranešimas apie areštuoto turto duomenų pasikeitimą.“


Tyrimo išvados

8. Skunde nurodyta, kad Klaipėdos AVPK Palangos PK pareigūnai netinkamai išnagrinėjo Pareiškėjo prašymą dėl turto arešto panaikinimo, pateiktame atsakyme atsisakė prašymą tenkinti.

9. Pareiškėjo pateiktame Palangos PK 2018 m. gruodžio 19 d. rašte Nr. 30-S-29258(4.1e) nurodyta, kad prašymas nebus nagrinėjamas dėl to, kad sprendimas dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo panaikinimo jau yra priimtas 2018 m. rugsėjo 10 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi. Rašte taip pat nurodyta, kad Pareiškėjui reikia kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą dėl 2018 m. rugsėjo 10 d. nutarties kopijos su atitinkama žyma apie sprendimo įsiteisėjimą gavimo.

10. Vadovaujantis Turto arešto aktų registro įstatymo 9 straipsnio nuostatomis, turto arešto aktų registro duomenys keičiami, kai Turto arešto aktų registro tvarkytojui  pateikiamas dokumentas, kuriuo pakeistas ar papildytas įregistruotasis turto areštas. Kadangi 2018 m. rugsėjo 10 d. Klaipėdos apygardos teismas priėmė nutartį tenkinti Pareiškėjo prašymą panaikinti laikiną nuosavybės teisės apribojimą į butą, todėl, kad juridinis faktas dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo būtų išregistruotas ir procedūra būtų baigta, Pareiškėjas pirmiausia turėtų kreiptis į VĮ Registrų centrą ir pateikti įsiteisėjusią Klaipėdos apygardos teismo nutartį.

11. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad Klaipėdos AVPK Palangos PK atsakymą Pareiškėjui pateikė tinkamai, suteikiant jam informaciją, kad jo prašyme keliamas klausimas dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo yra išspręstas, bei nurodė seką veiksmų, kuriuos Pareiškėjas turėtų atlikti, kad procedūra dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo būtų baigta. T.y.  Pareiškėjas turi kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą dėl įsiteisėjusios nutarties gavimo, kurią turi pateikti   VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui.

12. Įvertinus šių aplinkybių visumą, darytina išvada, kad Pareiškėjo prašymą Palangos PK pareigūnai  išnagrinėjo tinkamai, todėl Skundas atmestinas.


SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia X skundą dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo skundą, atmesti.Seimo kontrolierius                                                                                          Augustinas Normantas