Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių9
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė773195

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR VALSTYBINĘ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJĄ PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

I. SKUNDO ESMĖ 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – pareiškėjas) skundą dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos bei Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija) pareigūnų veiksmų netinkamai išnagrinėjus jo skundą dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatos netaikymo.

2. Pareiškėjas skunde nurodė:

2.1. 2012-08-07 skundu „Dėl atsisakymo taikyti transporto lengvatą neįgaliesiems“ jis kreipėsi į Inspekciją bei Savivaldybės administraciją, skųsdamasis tuo, jog „2012-07-27 trijų UAB „V“ mikroautobusų Klaipėda–Palanga vairuotojai ir administracijos atstovas atsisakė mums parduoti važiavimo bilietą su LR Transporto lengvatų įstatymo 5 str. l d. 1 p. numatyta 80 proc. kainos nuolaida neįgaliesiems. Tokio atsisakymo priežastį nurodė, kad minėti mikroautobusai neva yra maršrutiniai taksi. [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. atsakydama į 2012-08-07 skundą Inspekcija 2012-08-14 raštu Nr. (13)15B-5341 Savivaldybės administracijai ir pareiškėjui pranešė:

2.2.1. „skunde nurodytu laiku (21.30, 21.45, 22.15 val.) iš Klaipėdos autobusų stoties į Palangą tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusai nevažiuoja. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso [...] 4 straipsnio 3 dalimi, keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais valdo ir organizuoja savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos. Todėl skunde nurodytą klausimą dėl atsisakymo taikyti transporto lengvatą savivaldybės institucijos reguliavimo srityje esančių maršrutų autobusuose turėtų išnagrinėti šiuos vežimus valdanti ir organizuojanti institucija.“;

2.2.2. „pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo [...] l straipsnio 2 dalį, lengvatos, numatytos šiame įstatyme, netaikomos važiuojantiesiems maršrutiniais taksi. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, maršrutiniai taksi yra autobusai, turintys, įskaitant vairuotojo vietą, nuo 10 iki 17 sėdimų vietų ir atpažinimo ženklą – plafoną, vežantys keleivius tik sėdimose vietose pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, paimantys ir išleidžiantys keleivius stotelėse arba pagal pageidavimą vietose, kuriose nedraudžia sustoti Kelių eismo taisyklės.“;

2.2.3. „skunde nurodyti autobusai turi daugiau nei 17 sėdimų vietų: [...]. Todėl šie autobusai neturėtų būti naudojami keleivių vežimui maršrutiniais taksi.“;

 

2.3. Savivaldybės administracija 2012-09-07 raštu Nr. (8.6)-D3-S-1014r-3335 pareiškėją informavo:

2.3.1. „Savivaldybės administracija 2012-08-10 raštu Nr. (8.6)-D3-3029 paprašė UAB „V“ (toliau – Vežėjas) pateikti paaiškinimą. Vežėjas 2012-08-23 raštu Nr. 43 pateikė paaiškinimą, kurį Administracija išnagrinėjo.“;

2.3.2. „maršrutiniais taksi keleiviai paimami ir išleidžiami stotelėse arba kitose pagal pageidavimą vietose, kuriose nedraudžia sustoti Kelių eismo taisyklės, o reguliarūs reisai — reisai, kuriais keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais, kelionės metu paimant ir išleidžiant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų.“;

2.3.3. „Jūs bandėte pasinaudoti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo numatytomis teisėmis maršrutinių taksi sustojimo vietoje, o ne autobusų stotyje, kaip nurodoma skunde. Kaip matosi iš skundo, kad tai maršrutiniai taksi, informaciją suteikė bent trijų maršrutinių taksi vairuotojai, įmonės dispečeris, o tikslią informaciją, kad tai maršrutiniai taksi, jūs galėjote gauti autobusų stotyje.“;

2.3.4. „Dėl 2012-07-27 Palangos ir Klaipėdos miestuose vykstančių renginių netradiciškai išaugęs keleivių skaičius privertė Vežėją laikinai padidinti maršrutinių taksi skaičių bei papildomai skirti padidintos talpos ir be atpažinimo ženklų transporto priemonių keleivių srautams sureguliuoti. Informuojame, kad Vežėjas dėl skunde nurodytų aplinkybių su įmonės darbuotojais pravedė pokalbį apie konfliktinių situacijų sprendimo būdus.“;

2.4. pareiškėjas nesutinka su Inspekcijos ir Savivaldybės administracijos jam pateiktais atsakymais, kadangi, pasak jo:

2.4.1. Inspekcijos „atsisakymas yra nepagrįstas, nes minėta LR Kelių transporto kodekso 4 str. 3 d. kalba būtent apie keleivių vežimo valdymą ir organizavimą, o skundų tyrimas nėra nei valdymas, nei organizavimas, o yra įstatymų laikymosi kontrolės funkcija, kuri LR Kelių transporto kodekso 4 str. 3 d. apskritai nėra minima ir nei šiuo įstatymu, nei kokiais nors kitais teisės aktais nėra priskirta vien tik atitinkamų savivaldos institucijų kompetencijai. Priešingai, iš kai kurių teisės aktų aiškėja, kad Kelių transporto inspekcija turi kompetenciją kontroliuoti ne tik keleivių vežimą tolimojo, bet ir vietinio susisiekimo maršrutais, kurį valdo ir organizuoja savivaldybių institucijos.“;

2.4.2. „mano skundą tiriantys Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojai besąlygiškai patikėjo UAB „V“ darbuotojų paaiškinimais arba patys išgalvojo šį tikrovės neatitinkantį teiginį. [...] Nurodydama, kad neva dėl 2012-07-27 Palangos ir Klaipėdos miestuose vykstančių renginių netradiciškai išaugęs keleivių skaičius privertė Vežėją laikinai padidinti maršrutinių taksi skaičių bei papildomai skirti padidintos talpos ir be atpažinimo ženklų transporto priemonių keleivių srautams sureguliuoti.“

 

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo „taikyti LR Seimo kontrolierių įstatymo 19 str. 1 d. 14 p., 15 p., 17 p. nustatytas poveikio priemones“. 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 

4. Seimo kontrolierius 2012-10-10 raštu Nr. 4D-2012/4-1389/3D-3282 kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorę Akvilę Kilijonienę bei Inspekcijos viršininką Vidmantą Žukauską, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių. 

Nustatytos skundo tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės 

5. Seimo kontrolierius gavo Savivaldybės administracijos direktorės A. Kilijonienės pasirašytą 2012-11-07 raštą Nr. (4.11.)-D3-3993 bei Inspekcijos viršininko V. Žukausko pasirašytą 2012-10-31 raštą Nr. (13)15B-6914, kuriuose pateikti skundžiamų institucijų paaiškinimai dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių.

6. Savivaldybės administracijos direktorė A. Kilijonienė 2012-11-07 rašte Nr. (4.11.)-D3-3993 pateikė atsakymus į Seimo kontrolieriaus paklausime suformuluotus klausimus:

6.1. „Paaiškinti, kuo remiantis buvo nustatyta [...] faktinė aplinkybė, neva, pareiškėjas 2012-07-27 bandė pasinaudoti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatyta lengvata maršrutinių taksi sustojimo vietoje, o ne Klaipėdos miesto autobusų stotyje, informuojant, ar Klaipėdos miesto autobusų stoties teritorijoje maršrutiniams taksi sustoti yra skirta atskira vieta.“

Atsakymas: „Klaipėdos ir Palangos miestų autobusų stoties teritorijose maršrutiniams taksi yra skirtos atskiros vietos (keleivių įlaipinimui ir išlaipinimui, kuriose pateikta informacija apie maršrutų krypties pavadinimą bei eismo tvarkaraštį). Be to, tiek iš pareiškėjo skundo, tiek iš UAB ,,V“ vairuotojų bei darbuotojo paaiškinimų akivaizdu, kad pareiškėjas buvo informuotas, kad incidente minimi autobusai yra maršrutiniai taksi. Pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo [...] l straipsnio 2 dalį, lengvatos numatytos šiame įstatyme, netaikomos važiuojantiems maršrutiniais taksi.“

6.2. „Informuoti, ar UAB „V“ derino su Savivaldybės administracija sprendimą dėl 2012-07-27 maršrutinių taksi skaičiaus padidinimo [...].“

Atsakymas: „UAB „V“ su Savivaldybės administracija sprendimo dėl 2012-07-27 laikino maršrutinių taksi skaičiaus padidinimo nederino.“

6.3. „Paaiškinti, dėl kokių priežasčių, nustačius aplinkybę, jog UAB „V“ 2012-07-27 padidinus maršrutinių taksi skaičių, tačiau tokiems maršrutiniams taksi nesuteikus teisės aktų nuostatomis reikalaujamo specialaus ženklinimo [...], dėl padaryto pažeidimo nebuvo imtasi jokių veiksmų arba UAB „V“ teikta atitinkamų įpareigojimų.“

Atsakymas: „Bendrovės direktorius buvo įspėtas žodžiu, kad ateityje keleivių vežimui maršrutiniais taksi naudotų tik tuos autobusus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytus reikalavimus.“

6.4. „Pateikti Savivaldybės administracijos nuomonę, ar keleiviams nuspręsti, kad autobusas yra maršrutinis taksi, pakanka to, jog transporto priemonė stovi maršrutinio taksi sustojimo vietoje.“

Atsakymas: „Kaip minėjome, Klaipėdos ir Palangos miestų autobusų stoties teritorijoje maršrutiniams taksi yra skirtos atskiros vietos. Savivaldybės administracijos nuomone, kelių transporto priemonės keleivių vežimui maršrutiniais taksi privalo atitikti teisės aktų reikalavimus (Kelių transporto kodeksas, Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatai), tokiu atveju keleiviams nekiltų jokių abejonių dėl to, ar autobusas yra maršrutinis taksi. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjo skunde nurodytas incidentas — pirmas Palangos miesto savivaldybėje, UAB „V“ direktorius įspėtas, todėl ateityje keleiviams nuspręsti, ar transporto priemonė yra maršrutinis taksi, neturėtų būti sunku.“

7. Kartu su paaiškinimais Seimo kontrolieriui pateiktas UAB „V“ direktoriaus Sauliaus Čepkausko 2012-08-23 raštas Nr. 43 (kopija) Savivaldybės administracijai, kuriame išdėstytas paaiškinimas dėl 2012-07-27 įvykusio incidento.

8. Inspekcijos viršininko V. Žukausko pasirašytame 2012-10-31 rašte Nr. (13)15B-6914 Seimo kontrolieriui dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių paaiškinta:

„[...] Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso [...] 4 straipsnyje nustatyta, kad kelių transporto valstybinį valdymą vykdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir savivaldybių institucijos. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija pagal savo kompetenciją leidžia savivaldybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims privalomus teisės aktus, reguliuojančius kelių transporto veiklą ir keleivių bei krovinių vežimą. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija valdo ir organizuoja keleivių vežimą tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos valdo ir organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi. Savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją leidžia vežėjams privalomus teisės aktus.

Kaip matyti iš šios Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso nuostatos, savivaldybių institucijos turi netgi aukštesnius įgaliojimus, nei Inspekcija, nes jos, kaip ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, vykdo kelių transporto valstybinį valdymą ir leidžia vežėjams privalomus teisės aktus.

Pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 13 straipsnį, valstybinę kelių transporto kontrolę atlieka tiek ir Inspekcija, tiek ir savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kontrolės tarnybos. Šio kodekso 14 straipsnyje nustatyti kelių transporto kontrolės įgaliojimai, pagal kuriuos sustabdyti ir tikrinti vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais važiuojančias keleivines kelių transporto priemones turi teisę ir Inspekcijos, ir savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto kontrolės tarnybų pareigūnai. Tačiau pažymėtina, kad šie įgaliojimai yra susiję su teise kelyje sustabdyti ir tikrinti kelių transporto priemones, o ne pačių vežėjų priežiūra.

Todėl įvertinusi, kad Palangos miesto savivaldybės administracija, kuriai taip pat adresuotas X skundas, turi visus įgaliojimus vykdyti vežėjų, vežančių keleivius vietinio susisiekimo maršrutais, priežiūrą, o Inspekcija neturi informacijos apie keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais organizavimą, Inspekcija kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės administraciją, kad skundą turi nagrinėti pastaroji institucija, taip pat atkreipė dėmesį į galimus neatitikimus teisės aktų nuostatoms, jei skunde nurodyti autobusais su ar be savivaldybės institucijos ar jos įgaliotos įstaigos žinia naudojami keleivių vežimui maršrutiniais taksi. [...].“

 

9. Atsižvelgiant į pareiškėjo skundo turinį, išskirtinos šios skundo dalys:

9.1. dėl Savivaldybės administracijos veiksmų;

9.2. dėl Inspekcijos veiksmų.

 

Su kiekviena iš nurodytų skundų dalių susijęs teisinis reglamentavimas bei išvados bus pateikiama atskirai. 

Dėl Savivaldybės administracijos veiksmų 

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

10. Lietuvos Respublikos įstatymai.

10.1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas:

„3 straipsnis. Seimo kontrolierių veiklos tikslas

Seimo kontrolierių veiklos tikslas — ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. [...]

12 straipsnis. Seimo kontrolierių tiriami skundai

1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].“

 

10.2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2013-01-01):

„6 straipsnis. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos

Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...]

33) keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas; [...].“

 

11. Kiti teisės aktai.

11.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998-02-12 įsakymas Nr. 55 „Dėl keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo“:

„[...] 2. Nustatyti, kad:

2.1. Nuostatų įgyvendinimo tvarką tarptautinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonėms nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo transporto priemonėms ir lengviesiems automobiliams taksi – savivaldybių institucijos; [...].“

 

11.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003-03-14 įsakymu Nr. 3-155 patvirtintos Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatos:

„65. Maršrutinis taksi privalo turėti ilgą siaurą geltonos spalvos atpažinimo plafoną [...]:

65.1. plafono priekyje turi būti užrašas juodomis raidėmis MARŠRUTINIS TAKSI [...].“

 

13. Tarptautiniai teisės aktai.

Europos Parlamento 2001-09-06 priimtos rezoliucijos pagrindu patvirtintas Europos tinkamo administravimo elgesio kodeksas:

„9 straipsnis. Objektyvumas

Priimdamas sprendimus, valdininkas turi atsižvelgti į atitinkamas aplinkybes ir jas kiekvieną atskirai įvertinti, atmesdamas visa, kas su tuo nesusiję. [...]

11 straipsnis. Sąžiningumas

Valdininkas turi veikti nešališkai, sąžiningai ir pagrįstai.“ 

Išvados 

14. Nagrinėjant pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, jog dėl tam tikrų skunde ir papildomame 2012-11-21 rašte Seimo kontrolieriui nurodytų faktinių aplinkybių (maršrutinių taksi stovėjimo ne specialioje stovėjimo aikštelėje, vairuotojų galimai netinkamo elgesio su pareiškėju, išsamios informacijos pareiškėjui nesuteikimo) patvirtinimo ar paneigimo Seimo kontrolierius nepasisako, nes tai susiję su konkrečių faktų konstatavimu, o ne su teisinio reglamentavimo, kas pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme (šios pažymos 10.1 punktas) apibrėžtą kompetenciją priskirta Seimo kontrolieriams, vertinimu.

Esminė vertintina šio skundo aplinkybė dėl Savivaldybės administracijos veiksmų yra susijusi su tuo, ar Savivaldybės administracija, kaip institucija, kontroliuojanti vežėjus, vežančius keleivius vietinio susisiekimo maršrutais, tinkamai ir išsamiai įvertino pareiškėjo 2012-08-07 skunde nurodytas aplinkybes dėl UAB „V“ galimai padarytų teisės aktų pažeidimų.

Skundo tyrimo metu buvo nustatyta, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios kilo neaiškumas, ar autobusai, kuriais 2012-07-27 iš Klaipėdos į Palangą norėjo vykti pareiškėjas ir kartu su juo buvę kiti asmenys, galėjo būti laikomi maršrutiniais taksi (kaip tai teigė vežėjas UAB „V“). Kadangi maršrutiniai taksi privalo būti pažymėti specialiais ženklais, o Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998-02-12 įsakymu Nr. 55 „Dėl keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo“ (šios pažymos 11.1 punktas) vietinio transporto apipavidalinimo kontrolė yra pavesta būtent savivaldybės institucijoms, Savivaldybės administracija, nagrinėdama pareiškėjo skundą, turėjo įvertinti šią esminę aplinkybę. Tačiau tai, kad 2012-07-27 iš Klaipėdos autobusų stoties vykę vežėjo UAB „V“ maršrutiniai taksi nebuvo pažymėti kaip to reikalauja Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatos (šios pažymos 11.2 punktas), Savivaldybės administracija pripažino tik paaiškinimuose Seimo kontrolieriui (šios pažymos 6.3 punktas). Todėl Savivaldybės administracija, 2012-09-07 rašte Nr. (8.6)-D3-S-1014r-3335 pareiškėjui aiškiai nenurodydama, jog UAB „V“ maršrutiniai taksi neturėjo įspėjamųjų ženklų, nors privalėjo būti jais pažymėti, be pagrindo nepasisakė dėl šio fakto ir nepagrįstai jo nevertino. Tuo remiantis konstatuotina, jog Savivaldybės administracija privalėjo įspėti UAB „V“ direktorių dėl tokio padaryto pažeidimo, o ne tik „pravesti pokalbį apie konfliktinių situacijų sprendimo būdus“.

Seimo kontrolieriaus nuomone, būtent Savivaldybės administracijos 2012-09-07 rašte Nr. (8.6)-D3-S-1014r-3335 pareiškėjui pateikta neišsami informacija ir išvados, padarytos atsižvelgus tik į UAB „V“ direktoriaus bei maršrutinių taksi vairuotojų teiktus paaiškinimus, sąlygojo pareiškėjo abejones dėl galimo Savivaldybės administracijos šališkumo UAB „V“ atžvilgiu nagrinėjant jo skundą. Todėl Seimo kontrolierius pabrėžia, jog veiklos skaidrumo, taip pat objektyvumo bei sąžiningumo, principų, įtvirtintų Europos tinkamo administravimo elgesio kodekse (šios pažymos 13 punktas), laikymuisi nagrinėjant pareiškėjų kreipimusis turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.

Atsižvelgdamas į nustatytas ir pirmiau nurodytas aplinkybes, Seimo kontrolierius konstatuoja, kad Savivaldybės administracijos veiksmai nagrinėjant pareiškėjo 2012-08-07 skundą laikytini netinkamais. 

Dėl Inspekcijos veiksmų 

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

15. Lietuvos Respublikos įstatymai.

15.1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2012-11-22):

„4 straipsnis. Kelių transporto valstybinis valdymas

[...] 2. Susisiekimo ministerija pagal savo kompetenciją leidžia savivaldybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims privalomus teisės aktus, reguliuojančius kelių transporto veiklą ir keleivių bei krovinių vežimą. Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija valdo ir organizuoja keleivių vežimą tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais.

3. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos valdo ir organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi. Savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją leidžia vežėjams privalomus teisės aktus.“

 

15.2. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2013-01-01):

„8 straipsnis. Vežėjų išlaidų kompensavimo (negautų pajamų atlyginimo) tvarka ir šaltiniai

Vežėjų išlaidos (negautos pajamos), susijusios su lengvatų taikymu, kompensuojamos (atlyginamos) pagal su jais sudarytas sutartis iš valstybės ir savivaldybių biudžetų Vyriausybės nustatyta tvarka:

[...] 3) dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų [...] – iš valstybės biudžeto;

4) dėl važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatų, [...] – iš savivaldybių, išdavusių šiems vežėjams leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, biudžetų; [...].“

 

15.3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2011-05-01):

„3 straipsnis. Viešojo administravimo principai

Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...]

7) subsidiarumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi; [...].“

 

16. Kiti teisės aktai.

16.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės:

„10. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis.“

 

16.2. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatai:

„8. Inspekcija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: [...]

8.3. išduoda licencijas verstis keleivių vežimais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais bei krovinių vežimais ir atitinkančias licencijas licencijų korteles, nustatyta tvarka jas panaikina ar sustabdo jų galiojimą;

8.4. nustato, keičia ir panaikina tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus; išduoda, anuliuoja arba panaikina leidimus vežti keleivius šiais maršrutais; [...]

8.28. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų ir ūkio subjektų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti; [...].“

 

Išvados

 

17. Skųsdamas, jo nuomone, nepagrįstą Inspekcijos atsisakymą nagrinėti jo 2012-08-07 skundą, pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriui akcentuoja, kad „[...] LR Kelių transporto kodekso 4 str. 3 d. kalba būtent apie keleivių vežimo valdymą ir organizavimą, o skundų tyrimas nėra nei valdymas, nei organizavimas, o yra įstatymų laikymosi kontrolės funkcija [...]“ (šios pažymos 2.4.1 punktas).

Remiantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (šios pažymos 15.1 punktas) ir Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (šios pažymos 15.2 punktas) nuostatomis, darytina išvada, kad būtent savivaldos institucijos yra įstatymo leidėjo įgaliotos organizuoti keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais bei vykdyti vežėjų veiklos priežiūrą bei kontrolę, o vadovaujantis Inspekcijos nuostatose (šios pažymos 16.2 punktas) apibrėžta Inspekcijos kompetencija, vertinti klausimą dėl atsisakymo taikyti transporto lengvatą Savivaldybės institucijos reguliavimo srityje esančių maršrutų autobusuose (ką iš esmės savo 2012-08-07 kreipimesi ir skundė pareiškėjas) skundžiama institucija neturėjo teisinio pagrindo.

Seimo kontrolierius pažymi, kad viešojo administravimo subjektai asmenų kreipimusis (tiek skundus, tiek prašymus) gali nagrinėti tik griežtai pagal jiems teisės aktais priskirtą kompetenciją. Šis privalomumas yra grindžiamas Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintu vienu iš viešojo administravimo principų – subsidiarumo principu (šios pažymos 15.3 punktas). Be to, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (šios pažymos 16.1 punktas) aiškiai apibrėžta asmenų prašymų persiuntimo procedūra, jeigu institucija neįgaliota spręsti juose išdėstytų klausimų.

Todėl Seimo kontrolierius daro išvadą, kad Inspekcija pagal jai priskirtą kompetenciją neturėjo vertinti pareiškėjo 2012-08-07 skunde nurodytų aplinkybių ir neturėjo pareigos minėtąjį skundą tirti bei priimti dėl jo atitinkamus sprendimus.

Atsižvelgdamas į tai, Seimo kontrolierius pripažįsta šioje pareiškėjo skundo dalyje nurodytas aplinkybes nepasitvirtinusiomis.

 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Seimo kontrolierius nusprendžia:

18.1. pareiškėjo X skundo dalį dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos veiksmų pripažinti pagrįsta;

18.2. pareiškėjo X skundo dalį dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos veiksmų atmesti kaip nepagrįstą.

 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei Akvilei Kilijonienei atsižvelgti į šios pažymos 14 punkte pateiktas išvadas ir siūlo imtis priemonių užtikrinant, kad:

19.1. ateityje Palangos miesto savivaldybės administracijoje nagrinėjant asmenų kreipimusis būtų užtikrinamas veiklos skaidrumo, objektyvumo bei sąžiningumo principų laikymasis;

19.2. atliekant vežėjų, vykdančių keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais, veiklos priežiūrą ir kontrolę, nustatytų pažeidimų atvejais vežėjams būtų taikomos atitinkamos poveikio priemonės, o įpareigojimai dėl veiklos gerinimo būtų teikiami raštu.

 

Apie rekomendacijų vykdymą prašytume Seimo kontrolierių informuoti iki 2013-02-08.

 

Seimo kontrolierius                                              Augustinas Normantas

 

Rūta Šaulė, 8 706  65119
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2012/4-1389
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį