Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių11
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė773197

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

 

                      Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje 2011-10-25 gautas X (arba toliau – pareiškėjas) skundas dėl pareigūnų veiksmų.

                      Pareiškėjas piktinasi iš Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) 2011-10-18 gautu atsakymu ir nurodo, kad 2011-10-01, sėsdamas į Kauno mieste keleivius vežantį mikroautobusą (maršruto Nr. ...), susimušė galvą, kentė skausmą. Dėl šių aplinkybių buvo kreiptasi į Susisiekimo ministeriją. Tačiau skundas buvo persiųstas į Valstybinę kelių transporto inspekciją (arba toliau – Inspekcija), o jos pareigūnai atsisakė jį tirti, nurodydami, jog tai daryti nėra tikslinga, kadangi nėra galimybės identifikuoti pareiškėjo nurodytos transporto priemonės.

                      X Seimo kontrolieriui teigia, kad pareigūnams pateikė visą informaciją: firmos pavadinimą, kuriai priklauso transporto priemonė, kasos kvito kopiją; tai, jo nuomone, leidžia lengvai nustatyti asmenį, vairavusį minėtąjį maršrutinį mikroautobusą. Skunde nurodyta, kad tiek Susisiekimo ministerija, persiuntusi jo skundą Inspekcijai, tiek pati Valstybinė kelių transporto inspekcija „netirdama skundo elgiasi biurokratiškai, netarnauja žmonėms, negina viešojo intereso“ (citatos kalba netaisyta). Seimo kontrolieriaus prašoma, kad pirmiau minėtasis skundas būtų tinkamai ištirtas.

 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

 

                      Seimo kontrolierius kreipėsi į Inspekcijos viršininką Vidmantą Žukauską, prašydamas įvertinti skunde nurodytas aplinkybes ir pateikti turimą informaciją (dokumentus, taip pat ir susirašinėjimo su pareiškėju) bei savo nuomonę dėl nurodytų nusiskundimų, kai, X teigimu, dėl netirto skundo buvo pažeistos jo teisės, neatsakoma į keltus klausimus. Prašyta nurodyti, kokių įmanoma būtų imtis priemonių susidariusiai situacijai sureguliuoti, kad nebūtų pažeidžiamos piliečių teisės gauti visą, išsamią bei aiškią informaciją. Taip pat – ar buvo pareiškėjas informuotas apie sprendimų apskundimo tvarką, jei taip – ar ja pasinaudojo.

                      Inspekcijos viršininkas V. Žukauskas Seimo kontrolierių informavo, kad Inspekcijoje buvo gautas X skundas, persiųstas Susisiekimo ministerijos 2011-10-06 raštu Nr. 2-5108 (51) „Dėl skundo dėl netinkamo naudoti mikroautobuso“.

                      Inspekcija išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir 2011-10-18 raštu Nr. (13)15B-6733 „Dėl skundo dėl netinkamo naudoti autobuso“ pateikė paaiškinimą dėl sąlygų bei reikalavimų kelių transporto priemonėms, dalyvaujančioms viešajame eisme, bei sprendimų apskundimo tvarką. Šiuo raštu buvo prašoma pareiškėjo nurodyti skunde minimo autobuso valstybinį numerį, kad Inspekcija galėtų įtraukti šį autobusą į tikrintinų transporto priemonių sąrašą, tačiau iš pareiškėjo X atsakymas negautas.

                      Inspekcijos viršininkas V. Žukauskas atkreipia Seimo kontrolieriaus dėmesį į tai, kad Inspekcija negalėjo identifikuoti skunde minimos transporto priemonės, todėl parengto skundo autoriui atsakymo kopija su pridedamu skundu buvo išsiųsta Kauno miesto savivaldybės administracijai, kuri, pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2002, Nr. 37-1342) 4 straipsnio 3 dalį, valdo ir organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi.

                      Nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos transporto ir eismo organizavimo skyrius 2011-11-04 raštu Nr. 39-2-689 „Dėl skundo dėl netinkamo naudoti autobuso“ pareiškėją ir Inspekciją informavo apie atliktą patikrinimą, kurio metu buvo nustatyta skunde minima transporto priemonė (...-ojo maršruto maršrutinis taksi Ford Transit, valst. Nr. ..., priklauso ... firmai), jos techninė būklė, atsakomybė už keleivio sveikatos sužalojimą ir sprendimų apskundimo tvarka.

                      Kadangi Kauno miesto savivaldybė identifikavo transporto priemonę, Inspekcija ėmėsi veiksmų, kad minima transporto priemonė techninės apžiūros metu būtų patikrinta dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių. Seimo kontrolierius informuotas, jog techninė apžiūra šiai transporto priemonei galiojo iki 2011-11-19. Apie patikrinimo rezultatus pažadėta pareiškėją informuoti.

                      Bylos tyrimo metu skunde nurodytų pareigūnų veiksmuose biurokratizmo nenustatyta, pagal savo kompetenciją bei vadovaudamiesi galiojančių teisės aktų nuostatomis, pastarieji vykdė tiesiogines savo funkcijas, laiku ir tinkamai atsakė į pareiškėjo keltus klausimus, laikydamiesi norminių aktų reikalavimų, asmeniui nurodė priimtų sprendimų apskundimo tvarką.

 

III. SEIMO KONTROLIRIAUS SPRENDIMAS

 

                      Įvertinęs pirmiau nurodytas aplinkybes bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu,  n u s p r e n d ž i u:

                      X skundą dėl pareigūnų veiksmų atmesti.

 

 

Seimo kontrolierius                                 Romas Valentukevičius

 

Vaiva Verbylaitė, 8 706  65115

 
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2011/1-1374
Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį