Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių50
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė820913

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2019 m. gruodžio 12 d. gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama ir – Skundas) dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – KD, KD prie LR TM) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pažeidžiant teisės aktuose įtvirtintus skundų nagrinėjimo terminus.

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma, kad „2019 liepos 3 d. su skundu kreipiausi į KD prie LR TM mano skundas gautas ir registruotas 2019.07.10 Nr. 26-2959 [...]. [...]. Bet Kalėjimų Departamentas mano skundžiamus aktus tyrė iki 2019.11.26 dienos 145 dienas ką matome iš pateikto atsakymo, kuris registruotas 2019.11.26 Nr. 2S-4864 ir man įteiktas tik 2019.12.03 dieną vadinasi po 5 mėnesių nuo mano išsiuntimo“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.


TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2019 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 4D-2019/1-1550/3D-3062 kreipėsi į KD, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2020 m. sausio 15 d. Seimo kontrolierius gavo KD 2020 m. sausio 15 d. raštą Nr. 1S-102.
Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:
4.1. „Kalėjimų departamente buvo gautas X 2019-07-09 skundas (Kalėjimų departamente užregistruotas 2019-07-10 Nr. 2G-2959) dėl galimai neteisėtų Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracijos veiksmų“;
4.2. „Į X 2019-07-09 skundą buvo atsakyta Kalėjimų departamento 2019-11-26 raštu Nr. 2S-4864.“

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

5. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (BVK):
183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...].“


Tyrimo išvados

6. Skunde nurodoma, kad KD pareigūnai pavėluotai pateikė atsakymą į Pareiškėjo 2019 m. liepos 3 d. kreipimąsi, kuris KD buvo užregistruotas 2019 m. liepos 10 d. Nr. 2G-2959.

7. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą (BVK 183 straipsnis; šios pažymos 5 punktas), KD gauti asmenų skundai turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

8. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2019 m. liepos 10 d. Pareiškėjas raštu kreipėsi į KD dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant jo kreipimusis, susijusius su prekių pristatymu į Šiaulių tardymo izoliatoriuje veikiančią parduotuvę; atsakymas į šį kreipimąsi buvo pateiktas 2019 m. lapkričio 26 d., t. y., viršijant BVK 183 straipsnio 2 dalyje nustatytą dvidešimt dviejų darbo dienų terminą. KD pareigūnai nenurodė priežasčių, kurios pagrįstų delsimą pateikti atsakymą.
Šios aplinkybės leidžia teigti, kad KD pareigūnai pažeidė teisės aktuose įtvirtintą skundų nagrinėjimo terminą ir atsakymą Pareiškėjui pateikė pavėluotai.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas yra pagrįstas.
KD direktoriui Virginijui Kulikauskui rekomenduotina išsiaiškinti ir informuoti, dėl kokių priežasčių buvo pradelsta pateikti 2019 m. lapkričio 26 d. KD atsakymą Nr. 2S-4864 ir imtis priemonių, kad ateityje atsakymai į pareiškėjų kreipimusis būtų pateikiami teisės aktuose nustatytais terminais.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X
Skundą dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), pažeidžiant teisės aktuose įtvirtintus skundų nagrinėjimo terminus, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui Virginijui Kulikauskui rekomenduoja:
11.1. išsiaiškinti ir informuoti, dėl kokių priežasčių buvo pradelsta pateikti 2019 m. lapkričio 26 d. KD atsakymą Nr. 2S-4864;
11.2. imtis priemonių, kad ateityje atsakymai į pareiškėjų kreipimusis būtų pateikiami teisės aktuose nustatytais terminais.

12. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.


Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-1550
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį