Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių93
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių91
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė801499

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ANTSTOLĮ


SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2018 m. liepos 19 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl antstolio V. D. (toliau vadinama ir – Antstolis, antstolis) veiksmų (neveikimo), susijusių su atsakymo į Pareiškėjo skundą pateikimu.

2. Skunde nurodoma:
„[...] 2018-06-18 d. [...] kreipiausi į antstolį [...], [...] prašiau grąžinti neteisėtai nuskaitytas man priklausančias lėšas, taip pat prašiau detaliai paaiškinti, kokiais teisės aktais vadovaujantis man nuskaitoma 50 % trečiųjų asmenų man atsiųstų lėšų [...]. 2018-07-05 man įteiktas [...] antstolio 2018-07-02 atsakymas Nr. 036-2680, kuriame man taip ir neatsakyta, kodėl neteisėtai nuskaitytos lėšos negrąžinamos, neatsakyti ir kiti prašyme kelti klausimai“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.


TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2018 m. liepos 26 d. raštu Nr. 4D-2018/1-3915/3D-2054 kreipėsi į Antstolį, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2018 m. rugpjūčio 10 d. Seimo kontrolierius gavo 2018 m. rugpjūčio 10 d. Antstolio raštą Nr. 03-6-3197. Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:
4.1. „[...] analogišką skolininko skundą yra gavusi LR teisingumo ministerija. Visa būtina informacija ir dokumentai pagal jai priskirtą kompetenciją pateikta 2018-07-23.
[...] antstolio [...] žinioje viso buvo administruota 37 vykdomosios bylos dėl įvairių piniginių prievolių išieškojimo iš nurodyto skolininko. Iš jų šiuo metu vykdyme yra 26 vykdomosios bylos (prievolės valstybei, Valstybinei ligonių kasai, vienam fiziniam asmeniui ir dviem juridiniams asmenims) [...]“;
4.2. 2018 m. birželio 12 d. Pareiškėjas kreipėsi į Antstolį (prašymas gautas ir užregistruotas 2018 m. birželio 18 d., Nr. 035-1142); šiame prašyme, be kita ko, Pareiškėjas prašė informuoti, kokius išieškojimus Antstolis vykdo, taip pat prašė paaiškinti arešto netaikymo aplinkybes;
4.3. 2018 m. liepos 2 d. raštu „Dėl pateikto prašymo“ Nr. 036-2680 Antstolis Pareiškėją informavo, kad „[...] 2018-05-29 patvarkymai vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, priimti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir aktualia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Minėtuose patvarkymuose nurodyti reikalavimai išieškojimą iš pajamų vykdyti vadovaujantis CPK 733–743 straipsnių normomis, t. y. iš skolininko gaunamų lėšų kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą 1 MMA, ir 50 procentų nuo pajamų dalies, neviršijančios 1 MMA (CPK 736 str. 1 d. 3 p.). Taip pat areštas netaikomas pinigų sumai, neviršijančiai 1 MMA, sukauptai skolininko laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje iki nurodytų patvarkymų pateikimo momento.“

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

5. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (toliau vadinama – Antstolių įstatymas):
3 straipsnis „Antstolių veiklos principai“ – „1. Antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais. Antstolis privalo sąžiningai atlikti profesines pareigas, [...]. [...]. 2. Atlikdami savo funkcijas, antstoliai [...] vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, šiuo bei kitais įstatymais, kitais teisės aktais, Antstolių profesinės etikos kodeksu“;
27 straipsnio „Antstolio, antstolio padėjėjo veiklos kontrolė ir skundų nagrinėjimas“
5 dalis – „Antstoliui raštu pateiktus asmenų prašymus ir skundus dėl jo veiklos, išskyrus prašymus ir skundus, kuriuos pagal įstatymus nagrinėja teismas, antstolis privalo ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų išnagrinėti ir raštu pateikti motyvuotus atsakymus, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.“

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau vadinama – Taisyklės):
35 punktas. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: „[...] 35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.“


Tyrimo išvados

7. Skunde nurodoma, kad Pareiškėjas kreipėsi į Antstolį, tačiau gautas Antstolio atsakymas neatitinka jo pateiktų kreipimųsi turinio.

8. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, antstolis jam raštu pateiktus asmenų prašymus ir skundus dėl jo veiklos, išskyrus prašymus ir skundus, kuriuos pagal įstatymus nagrinėja teismas, privalo ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų išnagrinėti ir raštu pateikti motyvuotus atsakymus, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip (šios pažymos 5 punktas).

9. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2018 m. birželio 12 d. Pareiškėjas kreipėsi į Antstolį (prašymas Antstolio kontoroje gautas ir užregistruotas 2018 m. birželio 18 d., Nr. 035-1142); Pareiškėjas prašė išaiškinti ir pagrįsti piniginių lėšų išieškojimo aplinkybes.
2018 m. liepos 2 d. raštu Nr. 036-2680 Antstolis Pareiškėją informavo, „[...] jog 2018 05 29 patvarkymai vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, priimti vadovaujantis galiojančias teisės aktais ir aktualia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Minėtuose patvarkymuose nurodyti reikalavimai išieškojimą iš pajamų vykdyti vadovaujantis CPK 733–743 straipsnių normomis, t. y. iš skolininko gaunamų lėšų kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą 1 MMA, ir 50 procentų nuo pajamų dalies, neviršijančios 1 MMA (CPK 736 str. 1 d. 3 p.). Taip pat areštas netaikomas pinigų sumai, neviršijančiai 1 MMA, sukauptai skolininko laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje iki nurodytų patvarkymų pateikimo momento.“
Skundo tyrimo metu Seimo kontrolierius įvertino Pareiškėjui pateikto Antstolio atsakymo turinį ir nustatė, kad atsakymas yra išsamus ir motyvuotas, parengtas remiantis teisės aktų nuostatomis (šios pažymos 5 ir 6 punktai).
Iš Skundo turinio nustatyta, kad Pareiškėjas yra gavęs iš Antstolio patvarkymus dėl piniginių lėšų išieškojimo ir žino savo teises bei pareigas, dėl kokių aplinkybių šie išieškojimai yra vykdomi, be kita ko, Antstolio pateiktame rašte paaiškinama, iš kokių lėšų bus vykdomi išieškojimai.
Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Antstolis, atsakydamas į Pareiškėjo kreipimąsi, laikėsi Antstolių įstatymo 27 straipsnio 5 dalies nuostatų, pagal kurias privalėjo ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų išnagrinėti Pareiškėjo kreipimąsi ir motyvuotai į jį atsakyti raštu.

10. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas dėl Antstolio veiksmų (neveikimo), susijusių su atsakymo į Pareiškėjo skundą pateikimu, yra nepagrįstas.


SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl antstolio V. D. Antstolio veiksmų (neveikimo), susijusių su atsakymo į Pareiškėjo skundą pateikimu, atmesti.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2018/1-915
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį