Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė805013

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo uždarosios akcinės bendrovės „A“ (toliau ir citatose vadinama – Pareiškėja), kurios interesams atstovauja direktorė X (toliau vadinama – Pareiškėjos atstovė), skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė) administracijos pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimą.

2. Pareiškėjos atstovės parengtame skunde nurodyta:
2.1. Pareiškėja „[...] siekia, jog būtų išduotas statybą leidžiantis dokumentas <...> parduotuvės statybai, <..> [toliau ir citatose vadinama – Pastatas], tai yra, naujai statybai.
[...] Pareiškėja kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl statybos leidimo išdavimo, tačiau Savivaldybės administracijoje yra atsisakoma išduoti statybos leidimą. Nėra žinomi teisiniai motyvai ir argumentai, kodėl atsisakoma išduoti statybos leidimą [...], žodžiu buvo pasiūlyta pasirašyti Paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai pinigais sutartį“ (toliau vadinama ir – Sutartis);
2.2. „Savivaldybės administracija [...] nepateikė atsakymo [...], kodėl pagal Pareiškėjos
(Reg. 2019-04-02 Nr. SRA-100-190402-09133) prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą yra neišduodamas statybą leidžiantis dokumentas Pastato statybai [...], kurį įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka turime teisę skųsti“;
2.3. „[...] manome, kad Savivaldybės administracija neteisėtai, pažeisdama įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, nepateikia atsakymo į Pareiškėjos 2019-04-08 prašymą [...]. Manome, kad Savivaldybės administracija, atsižvelgusi į Savivaldybės tarybos 2016-01-20 d. sprendimą Nr. 1-291 „Dėl paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai dydžių ir teikimo“ [...], negalėtų versti Pareiškėjos sudaryti Sutartį, nes tokios pareigos nėra nustatyta įstatymais. [...]. Manome, kad statybą leidžiantį dokumentą pagal Pareiškėjos pateiktą prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, Pastato statybai [...] Savivaldybės administracija privalėjo išduoti dar 2019 metų gegužės mėnesio pradžioje, arba nurodyti teisinius argumentus ir motyvus, kodėl Savivaldybės administracijoje atsisakoma Pareiškėjai išduoti statybą leidžiantį dokumentą [...]. Manome, kad statybą leidžiantis dokumentas Pastato statybai negalėtų būti neišduotas tuo pagrindu, kad Pareiškėja nepasirašo su Savivaldybės administracija Sutarties.“


3. Pareiškėjos atstovė Seimo kontrolierės prašo:
3.1. „Įvertinti pateiktą skundą, jame nurodytą informaciją, kartu su skundu pateiktą medžiagą, nustačius galimus įstatymų ir teisės aktų pažeidimus, imtis priemonių, atkreipti Savivaldybės administracijos direktoriaus dėmesį į galimą įstatymų bei teisės aktų nesilaikymą, Pareiškėjos teisių ir teisėtų interesų bei laisvių galimus pažeidimus, ir siūlyti imtis priemonių, kad būtų pašalinti galimi įstatymų bei teisės aktų pažeidimai, jų priežastys ir sąlygos“;
3.2. „Nustačius galimus įstatymų pažeidimus, siūlyti Savivaldybės administracijai pagal kompetenciją, įstatymų nustatyta tvarka, išnagrinėti Pareiškėjos prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir 2019-04-08 d. prašymą „Dėl paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai sutarties sudarymo“, ir pateikti atsakymus, atitinkančius įstatymų ir teisės aktų reikalavimus.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, gavusi Pareiškėjos atstovės skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

5. Iš Savivaldybės pateiktos informacijos nustatyta:
5.1. „Nekilnojamojo turto rinkai augant sparčiau nei Savivaldybės galimybėms skirti pakankamai lėšų socialinės infrastruktūros objektų, kurie būtini naujų miesto teritorijų plėtrai, išvystymui, Savivaldybės administracija tikisi glaudaus bendradarbiavimo su statytojais. Kviesdama privačius nekilnojamojo turto statytojus pasirašyti paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai sutartis ir taip sujungdama privačių nekilnojamojo turto statytojų bei Savivaldybės lėšas turi galimybę jas panaudoti spartesniam kompleksiniam naujai urbanizuojamų miesto teritorijų vystymui“;
5.2. Pareiškėjai „[...] neišreiškus noro prisidėti prie Vilniaus miesto infrastruktūros plėtros, išduodant statybą leidžiantį dokumentą pateiktam prašymui Nr. SRA-100-190402-09133, Pastato statybai [...], tolesnis svarstymas buvo perduotas nagrinėti specialiai komisijai „Dėl paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai pasiūlymų vertinimo“ (toliau vadinama – Komisija, komisija);
5.3. „Po komisijos vertinimo informuojame apie pateiktą sprendimą išduoti Pareiškėjai statybą leidžiantį dokumentą Nr. <...>. Išdavimo data yra birželio 17 d.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnis – „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

Išvados

7. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6 punkte, susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimą, konstatuotina:
7.1. Savivaldybės administracija Pareiškėjos atstovės skundo tyrimo metu, t. y. 2019 m. birželio 17 d., išdavė Pareiškėjai statybą leidžiantį dokumentą Nr. <...> Pastato statybai (pažymos 5.3 punktas);
7.2. Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jei, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia (pažymos 6 punktas).

8. Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės administracija Pareiškėjos atstovės skundo tyrimo metu išdavė Pareiškėjai statybą leidžiantį dokumentą Pastato statybai, Pareiškėjos atstovės skundo tyrimas, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis, nutrauktinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

9. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:
UAB „A“ skundo, pasirašyto direktorės X, dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimą, tyrimą nutraukti.


Seimo kontrolierę Mildą Vainiutę pavaduojantis
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/2-688
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį