Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių51
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė818113

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS


SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2019 m. gegužės 8 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo), tai yra, dėl jų priimto administracinio sprendimo atitikimo teisės aktų reikalavimams.

2. Skunde Pareiškėjas nurodė:
„[...] 2019 m. kovo mėnesį gavau Kalėjimų departamento nutarimą Nr. NN-316, kurio registracijos data 2019-03-14. Kadangi nutarimas yra susietas su mano kalinimu, manau, jog Kalėjimų departamentas kaip viešojo administravimo subjektas privalėjo jį parengti vadovaujantis LR VAĮ 8 str., t. y. Nutarime turėjo būti nurodyta parengimo data, apskundimo tvarka, pasirašytas jį priėmusio pareigūno ir patvirtintas antspaudu. [...] taip pat pridėtas priedas prie Nutarimo man nesuteikia jokios papildomos informacijos bei nesuprantu ar šis Nutarimas yra galiojantis, nuo kada galioja ir kaip jį apskųsti [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo išnagrinėti jo skundą.


TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2019 m. gegužės 10 d. raštu Nr. 4D-2019/1-590/3D-1231 kreipėsi į Kalėjimų departamento direktorių prašydamas paaiškinti skunde nurodytas aplinkybes. 2019 m. birželio 13 d. Seimo kontrolierius gavo 2019 m. birželio 13 d. raštą Nr. 1S-1625, kuriame, be kitų aplinkybių, nurodoma:
4.1. „[...] Kalėjimų departamento direktorius 2019 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. NN-75 už sistemingą bei piktybišką bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą perkėlė pareiškėją atlikti nuobaudą į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą.
Pažymėtina, kad 2019 m. vasario 7 d. nutarime Nr. NN-75 buvo padaryta klaida (kuri buvo pastebėta tik po tam tikro laiko), t. y. rezoliucinėje dalyje vietoj žodžių „nuobaudai atlikti“ buvo įrašyta „tęsti bausmės atlikimo“. Pastebėjus klaidą, ji buvo ištaisyta, t. y. Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. NN-316 buvo patikslintas 2019 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. NN-75, nurodant, jog X į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą yra perkeltas nuobaudai atlikti. Kadangi 2019 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. NN-316 nebuvo panaikintas 2019 m. vasario 7 d. NN-75 nutarimas, o tik buvo patikslinta perkėlimo priežastis, todėl šiame nutarime nebuvo nurodyta atskira apskundimo tvarka.
Kalėjimų departamento duomenimis, pareiškėjas yra apskundęs Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. vasario 7 d. nutarimą Nr. NN-75 Vilniaus apygardos administraciniam teismui (atsiliepimas į X skundą pridedamas) [...]“;
4.2. Seimo kontrolieriui pateiktas 2019 m. kovo 14 d. raštas Nr. 1S-803 „Atsiliepiamas į X skundą“ (kopija), kuriame nurodyta:
„Pareiškėjas [...] su 2019-0214 skundu kreipėsi į teismą dėl Kalėjimų departamento direktoriaus 2019-02-07 nutarimo Nr. NN-75, kuriuo jis buvo perkeltas atlikti bausmę iš Pravieniškių pataisos namų-atvirtosios kolonijos (toliau – Pravieniškių PN-AK) į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą (toliau – Lukiškių TI-K), teisėtumo ir pagrįstumo ištyrimo. [...]
[...] 2019-02-07 nutarime Nr. NN-75 įsivėlusios rašybos klaidos, Pareiškėjas į Lukiškių TI K buvo perkeltas ne tolimesniam bausmės, o nuobaudos atlikimui. Minėta klaida ištaisyta Kalėjimų departamento direktoriaus 2019-03-14 nutarimu Nr. NN-316 [...].“

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo
17 straipsnis „Atsisakymas nagrinėti skundą“
„1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu:
[...]
4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas ar yra nagrinėjamas teisme.
[...]
4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šios straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tyrimas nutraukiamas.“

Tyrimo išvados

6. Skunde Pareiškėjas teigia, kad 2019 m. kovo mėnesį gavo Kalėjimų departamento nutarimą Nr. NN-316, kuris susijęs su jo kalinimu, tačiau Pareiškėjui kelia abejonių šio nutarimo teisėtumas ir pagrįstumas.

7. Seimo kontrolierius, išanalizavęs Pareiškėjo skundą ir Kalėjimų departamento 2019 m. kovo 14 d. raštu Nr. 1S-803 pateiktą atsiliepimą į Pareiškėjo skundą (4.2 punktas), kuriame nurodyta, kad Kalėjimų departamento direktoriaus 2019-02-07 nutarime Nr. NN-75 buvo įsivėlusi rašybos klaida, kuri ištaisyta Kalėjimų departamento direktoriaus 2019-03-14 nutarimu
Nr. NN-316, daro išvadą, kad šie du nutarimai turėtų būti vertinami neatsiejamai vienas nuo kito. Atsižvelgiant į tai, teismas, vertindamas 2019-02-07 nutarimo Nr. NN-75 teisėtumą ir pagrįstumą, kartu įvertins abiejų nutarimų parengimo teisėtumą bei pagrįstumą, todėl darytina išvada, kad atsiliepime aprašytos aplinkybės atitinka Seimo kontrolieriui pateiktame skunde išdėstytas aplinkybes, kurias yra priėmęs vertinti teismas.
Dėl šių priežasčių konstatuotina, kad skundas tais pačiais klausimais yra nagrinėjamas teisme. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 4 dalies nuostata, numatančia, kad „jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tyrimas nutraukiamas“, ir įvertinęs tai, kad Pareiškėjo skundas tais pačiais klausimais yra nagrinėjamas teisme, daro išvadą, kad tęsti skundo nagrinėjimą nėra pagrindo, todėl tyrimas nutrauktinas.
SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
8. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia:
X skundo dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), tai yra dėl priimto administracinio sprendimo atitikimo teisės aktų reikalavimams, tyrimą nutraukti.


Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pavaduojanti
Seimo kontrolierė Milda Vainiutė
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-590
Seimo kontrolierius Milda Vainiutė
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį