Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių76
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė818428

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ALYTAUS PATAISOS NAMUS BEI KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Alytaus pataisos namų (toliau vadinama ir –Alytaus PN ir APN) pareigūnų veiksmų (neveikimo) neužtikrinant saugumo, bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su netinkamu skundo nagrinėjimu.

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodyta:
2.1. „[...] kreipiuosi su šiuo skundu, dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų, neužtikrinant mano saugumo nuo kitų nuteistųjų, bei Kalėjimų departamento, kad nekreipia dėmesio į mano skundus bei prašymus. [...] Kalėjimų departamentas nesiima jokių veiksmų, kad būtų užtikrintas mano saugumas. [...] prašymus ir skundus rašiau KD, bet į mano skundus iki šiol neatsakyta“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „[...] atkreipiu Jūsų dėmesį, kad skirta nuobauda 6 mėn. (KTP) baigiasi rugpjūčio 15 d. [...] bijau dėl savo saugumo [...].“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti Skunde aprašytus pareigūnų galimai padarytus pažeidimus.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2019 m. balandžio 2 d. tarpininkavimo raštu Nr. 4D-2019/1-394/3D-855 kreipėsi į Kalėjimų departamentą, prašydamas išnagrinėti susiklosčiusią situaciją dėl galimai neužtikrinamo Pareiškėjo saugumo Alytaus PN.
2019 m. gegužės 6 d. Seimo kontrolierius gavo 2019 m. gegužės 3 d. KD raštą Nr. 1S 1835. Seimo kontrolieriui pateiktas KD 2019 m. gegužės 2 d. raštas Nr. 2S-1812 adresuotas Pareiškėjui (kopija), kuriame nurodyta:
„[...] Skundo nagrinėjimo metu Kalėjimų departamentas kreipėsi į Alytaus PN administraciją ir nurodė pateikti dokumentinę medžiagą [...].
Alytaus PN pažymose [...] nurodoma, kad [...] Alytaus PN Nuteistųjų skirstymo komisija 2019-01-30, [...] pačiam prašant, paskyrė tolesnę laisvės atėmimo bausmę atlikti į nuteistųjų būrį Nr. <...>. [...] paskirtą nuteistųjų būrį nuėjęs nebuvote, nes pasak Jūsų, sužinojote, kad šiame nuteistųjų būryje bausmę atlieka nuteistasis (nuteistojo anketiniai duomenys žinomi), su kuriuo anksčiau konfliktavote.
Dėl minėto konflikto su nuteistuoju, Alytaus PN 2018-04-12 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. <...> dėl Jūsų sužalojimo. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroras [...] priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, nes nebuvo nustatyta nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio l dalyje, požymių. Alytaus PN Kriminalinės žvalgybos skyriuje 2018-05-30 buvo atliktas tyrimas (tyrimo reg. Nr.16-335) dėl Jūsų ir kito nuteistojo galimai neteisėtų veiksmų. Tyrimo metu nustatyta, kad, Jūs ir kitas nuteistasis naudojote fizinį smurtą vienas kito atžvilgiu. Už fizinio smurto naudojimą Jums abiem buvo skirtos atitinkamos nuobaudos.
Alytaus PN Nuteistųjų skirstymo komisija 2019-02-11 perkėlė Jus iš nuteistųjų būrio Nr. <...> į nuteistųjų būrį Nr. <...>, tačiau į paskirtą nuteistųjų būrį nuėjęs nebuvote ir nurodyti atsisakymo priežastis atsisakėte.
Nepagrįstai atsisakydamas administracijos paskirto nuteistųjų būrio Jūs pažeidėte Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio l dalies l ir 2 punktus, už ką Alytaus PN direktorius 2019 m. vasario 13 d. nutarimu (nutarimo reg. Nr. 49-240) pagrįstai skyrė Jums nuobaudą perkėlimą iš paprastosios grupės, į drausmės grupę 9 mėnesiams.
2019-02-14 apie 14.15 val. Jūs kreipėtės į Alytaus PN administraciją ir nurodėte, kad atsisakote gyventi, drausmės grupės nuteistųjų būryje. Dėl atsisakymo gyventi administracijos paskirtame nuteistųjų būryje su Jumis 2019-02-15 bendravo Alytaus PN Resocializacijos skyriaus specialistas, kuriam nurodėte, kad atsisakote gyventi nuteistųjų būryje dėl asmeninių priežasčių, kurių nenurodėte. Jums buvo siūloma grįžti į būrį ir gyventi arba nurodyti konkrečias ir svarias priežastis, dėl ko atsisakote nuteistųjų būrio ir galėtumėte būti perkeltas į kitą būrį. Jūs nieko konkretaus nenurodėte ir sutikote bausmę atlikti kamerų tipo patalpose (Alytaus PN Resocializacijos skyriaus specialisto 2019-02-15 pažyma Nr. 907).
Nepagrįstai atsisakydamas administracijos paskirto nuteistųjų būrio Jūs pažeidėte Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio l dalies l ir 2 punktus, už ką Alytaus PN direktorius 2019 m. vasario 15 d. nutarimu (nutarimo reg. Nr. 49-260) pagrįstai skyrė Jums nuobaudą - perkėlimą į kamerų tipo patalpas 6 mėnesiams. Šią nuobaudą atlikti Jūs 2019-03-28 buvote konvojuotas į Vilniaus PN (Lukiškių skg. 6, Vilnius), kur šiuo metu ir esate. [...]
Alytaus PN Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai neturi duomenų apie tai, kad kas nors iš pareigūnų ar nuteistųjų su Jumis nepagarbiai elgtųsi. Taip pat neturi duomenų, kad Jums šiuo metu Alytaus PN grėstų bet kokio pobūdžio pavojus sveikatai ar gyvybei.
Informuojame, kad po nuobaudos atlikimo grįžus Jums iš Vilniaus PN į Alytaus PN ir dėl Jūsų saugumo iškilus bet kokio pobūdžio problemoms, Jūs turite kreiptis į Alytaus PN administraciją, nurodydamas konkrečias ir realias galimų problemų atsiradimo priežastis, asmenis, dėl kurių gali ar kilo vienokios ar kitokios problemos ir pan. [...]“.

5. Seimo kontrolierius nagrinėdamas kitą Pareiškėjo skundą (skundo Nr. 4D-2019/1-274), 2019 m. kovo 3 d. raštu Nr. 4D-2019/1-274/3D-595 kreipėsi į Alytaus PN, prašydamas pateikti informaciją dėl galimai neužtikrinamo Pareiškėjo saugumo Alytaus PN.
2019 m. gegužės 21 d. Seimo kontrolierius gavo 2019 m. kovo 19 d. Alytaus PN raštą Nr. 8-2837, kuriame nurodyta:
“[...] 2019-02-11 [...] buvo paskirtas į ... nuteigtųjų būrį. 2019-02-11 13.30 val. nuteistasis X atėjo į kontrolės ir praleidimo punktą Nr. 3 (toliau - KPP-3) ir pareiškė kad atsisako gyventi Alytaus PN bet kokiame paskirtame būryje (2019-02-13 paaiškinimas Nr. 400-412), Alytaus PN vyriausiojo specialisto 2019-02-11 nutarimu Nr. 242, 13.35 val. nuteistasis X buvo laikinai izoliuotas kamerų tipo patalpoje. Iš šių patalpų buvo išleistas 2019-02-12 [...]. 2019-02-12 13.45 val. nuteistasis X vėl atėjo į KPP-3 ir pareiškė, kad atsisako gyventi jam paskirtame būryje, tačiau raštiško paaiškinimo nerašė, žodžiu pasakydamas pareigūnams „vadovautis senu paaiškinimu“ (2019-02-12 protokolas dėl nuteistojo atsisakymo pasiaiškinti raštu Nr. 7.20-1-115). Nuteistasis buvo laikinai izoliuotas [...].Už šį pažeidimą bei sistemingą vidaus tvarkos taisyklių pažeidinėjimą (drausmine tvarka baustas šimtą dvidešimt penkis kartus) nuteistasis X buvo perkeltas iš paprastosios į drausmės grupę 9 mėnesiams (Alytaus PN direktoriaus 2019-02-13 nutarimas Nr. 49 240). 2019-02-13 14.00 val. nuteistasis X atėjo į KPP-3 ir pareiškė, kad atsisako gyventi jam paskirtame būryje, tačiau raštiško paaiškinimo nerašė, žodžiu pasakydamas pareigūnams, kad „ant jokių popierių nesirašinėsiu ir net neneškit“ (2019-02-13 protokolas dėl nuteistojo atsisakymo pasiaiškinti raštu Nr. 400-449). Nuteistasis buvo laikinai izoliuotas [...] 2019-02-14 14.15 val. nuteistasis X atėjo į KPP-3 ir pareiškė, kad atsisako gyventi jam paskirtame būryje, tačiau raštiško paaiškinimo, nerašė, žodžiu atsisakymo priežasčių taip pat neaiškino (2019-02-14 protokolas dėl nuteistojo atsisakymo pasiaiškinti raštu Nr. 7.20-894). Nuteistasis buvo laikinai izoliuotas [...] Už šiuos pažeidimus nuteistasis X buvo perkeltas į kamerų tipo patalpą 6 mėnesiams (Alytaus PN direktoriaus 2019-02-15 nutarimas Nr. 49-260)“.

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso3 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...].“

7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ):
3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...] 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį. [...]“;
8 straipsnis „Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai ir pranešimas apie individualaus administracinio akto priėmimą“ – 1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos. 2. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka [...]“.


Tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika

8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-143-2876/2011, nurodė:
„Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai [...].“

9. LVAT 2012 m. gruodžio 20 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A-822-3206-12, konstatavo:
„Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį, Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį, pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais. Panevėžio pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas).“

10. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 9 d. pasitarime aprobuotame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo administravimo srityje, apibendrinime nurodyta:
64 punktas „Administracinių teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad Bausmių vykdymo kodeksas ir jį įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai nenumato, kad nuteistųjų paskirstymas pataisos įstaigoje į būrius ar konkrečias gyvenamąsias patalpas gali vykti pagal jų pasirinkimą, nes tai gali prieštarauti Bausmių vykdymo kodekse įtvirtintiems pataisos įstaigų režimo tikslams (žr., pvz., 2012 m. spalio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1964/2012). Nuteistasis, būdamas paskirtas į atitinkamą būrį, atsiradus svarbių priežasčių, bet kada gali pateikti administracijai motyvuotą prašymą dėl izoliavimo nuo kitų nuteistųjų (Bausmių vykdymo kodekso 70 str. 6 d.), tačiau nemotyvuotas (nepagrįstas realia grėsme sveikatai, gyvybei ar kitais svarbiais motyvais) atsisakymas vykdyti teisėtą administracijos reikalavimą vykti į paskirtą būrį yra pagrindas konstatuoti režimo pažeidimą ir spręsti dėl nuobaudos paskyrimo (2012 m. liepos 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1501/2012; 2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-115/2012).“

Tyrimo išvados

11. Skunde Pareiškėjas teigia, kad su skundais kreipėsi į KD, dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų, kurie neužtikrina Pareiškėjo saugumo nuo kitų nuteistųjų, tačiau Kalėjimų departamentas nekreipia dėmesio į skundus bei nesiima jokių veiksmų.

12. LVAT praktikoje laikomasi nuostatos, kad BVK 183 straipsnio 1 dalyje numatyta bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarka yra privaloma išankstinio ginčo dėl bausmes vykdančių institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Teismas yra pažymėjęs, kad specialus įstatymas – Bausmių vykdymo kodeksas – įsakmiai nurodo, jog bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui, o Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui.
Nagrinėdamas pareiškėjų skundus Kalėjimų departamentas, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Pažymėtina, kad LVAT, atskleisdamas objektyvumo principo turinį, 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje nurodė, jog laisvės atėmimo institucijų, t. y., ir Kalėjimų departamento, sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai (šios pažymos 8 punktas).

13. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas su skundais kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo) neužtikrinant saugumo bei Kalėjimo departamento neveikimo, netiriant susidariusios problemos. Atsižvelgdamas į susidariusią situaciją Seimo kontrolierius 2019 m. balandžio 2 d. tarpininkavimo raštu Nr. 4D-2019/1-394/3D-855 kreipėsi į Kalėjimo departamentą, prašydamas išnagrinėti susiklosčiusią situaciją. 2019 m. gegužės 3 d. Seimo kontrolierius gavo Kalėjimų departamento raštą Nr. 1S-1835, kuriame nurodyta, jog KD atliko tyrimą ir nustatė, kad Pareiškėjas ne kartą kreipėsi į Alytaus PN administraciją pareikšdamas, kad atsisako gyventi administracijos paskirtame nuteistųjų būryje, tačiau konkrečių priežasčių nenurodo. Pareiškėjui Alytaus PN pareigūnų buvo ne karą siūloma nurodyti konkrečias ir svarias priežastis, dėl ko atsisako gyventi paskirtame būryje. Nepagrįstai atsisakydamas Alytaus PN administracijos paskirto nuteistųjų būrio Pareiškėjui buvo skirta nuobauda - perkėlimas į kamerų tipo patalpas 6 mėnesiams. Šią nuobaudą atlikti Pareiškėjas buvo konvojuotas į Vilniaus PN (Lukiškių skg. 6, Vilnius), kur šiuo metu ir yra laikomas.
Administracinių teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad nuteistasis, būdamas paskirtas į atitinkamą būrį, atsiradus svarbių priežasčių, bet kada gali pateikti administracijai motyvuotą prašymą dėl izoliavimo nuo kitų nuteistųjų (Bausmių vykdymo kodekso 70 str. 6 d.), tačiau nemotyvuotas (nepagrįstas realia grėsme sveikatai, gyvybei ar kitais svarbiais motyvais) atsisakymas vykdyti teisėtą administracijos reikalavimą vykti į paskirtą būrį yra pagrindas konstatuoti režimo pažeidimą ir spręsti dėl nuobaudos paskyrimo (šios pažymos 10 punktas).
Skundo tyrimo metu Seimo kontrolieriui įvertinus gautus dokumentus, nustatyta, kad Pareiškėjas ne kartą atsisakė paaiškinti priežastis, dėl ko nori būti perkeliamas į kitus pataisos namus, atsisakymą pateikti paaiškinimus patvirtina Alytaus PN administracijos Seimo kontrolieriui pateikti protokolai (šios pažymos 5 punktas), bei Kalėjimų departamento atliktas tyrimas (šios pažymos 4 punktas). Atsižvelgiant į tai konstatuotina, jog Pareiškėjo teiginiai jog Alytaus PN nesiima veiksmų, kad užtikrinti Pareiškėjo saugumą, neatitinka tikrovės.

14. Vadovaujantis VAĮ įtvirtintu išsamumo principu – viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes. Taigi, viešojo administravimo subjektai, rengdami atsakymus, privalo įvertinti pareiškėjo prašymo turinį ir pateikti teisės aktų nuostatomis pagrįstą, aiškų ir argumentuotą atsakymą, kuriame būtų atsakyta į visus keliamus klausimus, o jei prašoma informacija nepateikiama, turi būti nurodytos priežastys, kodėl tai negali būti padaryta.
Skundo tyrimo metu Seimo kontrolieriui įvertinus KD 2019 m. gegužės 2 d. raštu Nr. 2S-1812 Pareiškėjui pateiktą atsakymą, nustatyta, kad KD atsakymas parengtas išsamiai, įvertintos skundo tyrimui turėjusios įtakos faktinės aplinkybės. Pareiškėjui išsamiai paaiškinta nuteistųjų paskyrimo į tam tikrą būrį tvarka bei galimybės, Pareiškėjas informuotas apie galimybę ateityje iškilus bet kokiam pavojui, kreiptis į Alytaus PN, nurodant konkrečias ir realias problemas bei asmenis keliančius grėsmę jo saugumui (šios pažymos 4 punktas). Atsižvelgiant į tai konstatuotina, jog Pareiškėjo teiginiai, jog Kalėjimo departamento pareigūnai nesiaiškina situacijos ir nereaguoja į Pareiškėjo skundus, neatitinka tikrovės.

15. Papildomai Pareiškėjas informuojamas, kad Seimo kontrolieriai pagal Seimo kontrolierių įstatymo nuostatas tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje, pavyzdžiui, institucijai (pareigūnams) nustatyta tvarka nepateikus atsakymo į kreipimąsi raštu, nepagrįstai ar nemotyvuotai atsisakant spręsti rūpimą klausimą arba pateikti paaiškinimus, papildomą informaciją, dokumentus, nenurodant priimto sprendimo apskundimo tvarkos ir pan., tačiau Seimo kontrolierius nevykdo laisvės atėmimo vietų įstaigoms pavestų funkcijų, neprižiūri ir tiesiogiai nekontroliuoja bausmių vykdymo, taip pat neturi įgaliojimų suteikti nuteistiesiems tam tikrų teisių arba pareigų. Taip pat Seimo kontrolierius netiria galimai ateityje įvyksiančių veiksmų.

16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei į teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad Alytaus PN pareigūnai ėmėsi veiksmų užtikrinti Pareiškėjo saugumą, o Kalėjimų departamentas tinkamai reagavo bei nagrinėjo Pareiškėjo skundus, todėl Pareiškėjo skundas pripažintinas nepagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neužtikrinant saugumo bei Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai nagrinėjant skundus atmesti.


Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-743
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį