Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė805013

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ir citatose vadinama – NŽT) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jo kreipimusis.

2. Pareiškėjas skunde nurodo:
2.1. „Kreipiausi į [NŽT] Vilniaus rajono [...] skyrių 2018-10-11“;
2.2. nesulaukęs atsakymo iš NŽT Vilniaus rajono skyriaus, 2019 m. kovo 6 d. kreipėsi į NŽT (NŽT Pareiškėjo 2019 m. kovo 6 d. skundas NŽT gautas ir užregistruotas 2019 m. kovo 6 d. reg. Nr.1GP-700). „Iki šios dienos [iki skundo pateikimo Seimo kontrolieriui] jokio atsakymo nesu gavęs“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

3. Telefoninio pokalbio, vykusio 2018 m. balandžio 18 d., metu NŽT Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Ragauskaitė Seimo kontrolieriaus patarėją Sigutę Vedeckienę informavo, kad į Pareiškėjo:
3.1. 2018 m. spalio 11 d. prašymą (toliau vadinama – Prašymas), pateiktą NŽT Vilniaus rajono skyriui, atsakymas iki 2019 m. balandžio 18 d. dar nėra (nebuvo) pateiktas;
3.2. 2019 m. kovo 6 d. skundą (toliau vadinama – Skundas), pateiktą NŽT, atsakymas iki 2019 m. balandžio 18 d. dar nėra (nebuvo) pateiktas.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnis – „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. [...].“

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 25 punktas – „Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. [...].“

Tyrimo išvados

6. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pažymos 3 punkte, bei teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 4–5 punktuose, susijusius su NŽT pareigūnų veiksmais (neveikimu), nagrinėjant Pareiškėjo Prašymą ir Skundą, konstatuotina:
6.1. NŽT Vilniaus rajono skyrius Pareiškėjo Prašymo nagrinėjimo metu pažeidė Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 25 punkto nuostatas, reglamentuojančias, kad prašymai turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos (pažymos 5 punktas), nes atsakymas į Pareiškėjo Prašymą, NŽT Vilniaus rajono skyriuje gautą 2018 m. spalio 11 d., nėra (nebuvo) pateiktas iki 2019 m. balandžio 18 d. (pažymos 3.1 punktas);
6.2. NŽT Pareiškėjo Skundo nagrinėjimo metu pažeidė Viešojo administravimo įstatymo
31 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias, kad administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios (pažymos
4 punktas), nes atsakymas į Pareiškėjo Skundą, NŽT gautą 2019 m. kovo 6 d., nėra (nebuvo) pateiktas iki 2019 m. balandžio 18 d. (pažymos 3.2 punktas).

7. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, į tai, kad Pareiškėjo Prašymo bei Skundo nagrinėjimo NŽT Vilniaus rajono skyriuje ir NŽT metu yra (buvo) pažeistas teisės aktuose nustatytas 20 darbo dienų prašymų, skundų nagrinėjimo terminas, skundas dėl NŽT pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo Prašymą bei Skundą pripažintinas pagrįstas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo Prašymą bei Skundą pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui Laimonui Čiakui:
9.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Pareiškėjo Prašymo bei Skundo nagrinėjimo metu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnai pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio bei Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 25 punkto nuostatas, reglamentuojančias, kad asmenų prašymai, skundai turi būti išnagrinėti ir atsakymai pateikti per 20 darbo dienų;
9.2. informuoti, dėl kokių priežasčių atsakymai Pareiškėjui į jo Prašymą bei Skundą nebuvo pateikti per teisės aktuose nustatytus prašymų, skundų nagrinėjimo terminus;
9.3. imtis veiksmų, kad Pareiškėjui nedelsiant būtų pateikti motyvuoti, teisės aktų nuostatomis pagrįsti atsakymai į jo Prašymą bei Skundą.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių (Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-486
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį